HuDeEn
Ön a 4282786 látogatónk

Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport

Csoportvezető: Dr. Deák Zoltán 

-         Közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, a rendelet-tervezetekkel kapcsolatban jogi véleményt ad,

-         Közreműködik a közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában,

-         Szerződéseket, okiratokat készít és véleményezi, illetve jogtanácsosi ellenjegyzésre előkészíti a más osztályok által készített szerződéseket,

-         Jogi véleményt nyilvánít a hivatal más szervezeti egységei részére,

-         Részt vesz az Európa parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselői kisebbségi önkormányzati választások, népszavazások előkészítésében, lebonyolításában,

-         Nyilvántartja az önkormányzat által létrehozott alapítványokat és közalapítványokat,

-         Előkészíti a közgyűlés munkatervét, a meghívókat, részt vesz a közgyűlés ülésein, közreműködik a testület határozatainak utólagos megfogalmazásában, elkészíti a határozatok kivonatát és a rendelkező levelet, közreműködik a közgyűlési jegyzőkönyvek szerkesztésében,

-         Nyilvántartja a közgyűlési határozatokat, és kéthavonta előkészíti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

-         Gondoskodik a rendelet-tervezetek, rendeletek közzétételéről, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról és nyilvántartásáról, a rendeletek gyűjteményének évenkénti kiadásáról,

-         Előkészíti a bírósági ülnökök választását,

-         Közreműködik az önkormányzatnak a nemzeti- és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése körében meghatározott kötelezettsége teljesítésében,

-         Segíti és koordinálja a kisebbségek helyzetének javítására, az anyanyelvi oktatás és közművelődés feltételeinek biztosítására irányuló tevékenységet,

-         Kapcsolatot tart az egyházakkal, és együttműködik a Békés Megyei Képviselő-testület szakbizottságával, a kisebbségi önkormányzatok országos szerveivel, nemzetiségi klubokkal, nemzetiségi nyelvet tanító oktatási intézményekkel, valamint a közművelődési intézményekkel,

-         Segíti az önkormányzatnak a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységét támogató, együttműködő feladatainak ellátását. Ennek keretében koordinációs, szervező és az információcserét elősegítő tevékenységet végez,

-         Koordinálja az egyes lakossági csoportok, érdekképviseletek közötti kapcsolatot, biztosítja a Városi Érdekegyeztető Fórum működését,

-         Részt vesz a külföldi szervezetekkel való kapcsolat építésében, tervezésében, szervezésében, az önkormányzat külföldi vendégeinek fogadásában, előkészíti a kiutazó delegációk külföldi útjait,

-         Szervezi a városi rendezvényeket, biztosítja azok nyilvánosságát.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás