HuDeEn
Ön a 4296448 látogatónk

Kabinet

Kabinetvezető: Szántó Zsolt

Telefon: 66-523-804

Email: szanto.zsolt@bekescsaba.hu


1.1.1 A kabinet közvetlenül a polgármester irányítása alatt álló, osztályszervezetbe nem tartozó politikai tanácsadó szervezeti egység.

Általános feladatai1.1.1. Segíti a polgármester és az alpolgármesterek munkáját. Gondoskodik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kommunikációs, városmarketing és protokoll tevékenységének szakszerű ellátásáról, felel a  városi portál színvonalas tartalomszolgáltatásáért. 

Feladatköre:

1.1.2. Segíti a polgármester és az alpolgármesterek munkáját.

1.1.3. Gondoskodik Békéscsaba megyei Jogú Város Önkormányzatának kommunikációs, városmarketing és protokoll tevékenységének szakszerű ellátásáról, felel a  városi portál színvonalas tartalomszolgáltatásáért

.1.1.4. Közreműködik a polgármester közgyűlésre, vezetői értekezletre történő felkészítésében.

1.1.5. Az osztályoktól adatot, információt kér, és a polgármester (alpolgármester/ek/) rendelkezésére bocsátja.

1.1.6. A polgármester munkájával összefüggő adminisztratív feladatokkal kapcsolatban: biztosítják a polgármester ügyeinek adminisztratív és reprezentációs ellátását, fogadják az ügyfeleket, információt nyújtanak számukra, fogadónapon szervezik az ügyfélfogadást

1.1.7. Elősegíti a testületek és polgármester (alpolgármester/ek/) munkájának nyilvánosságát.

1.1.8. Ellátja az önkormányzat, a polgármesteri hivatal városmarketinggel kapcsolatos feladatait.

1.1.9. Ellátja az önkormányzat kommunikációs feladatait.

1.1.10. Feladatkörébe tartozó témákban előkészíti a közgyűlési döntéseket, részt vesz a döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás szervezésében.

1.1.11. Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében, és a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében.

1.1.12. Szervezi a polgármester programját.

1.1.13. A Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjával együttműködve részt vesz a kiutazó delegációk külföldi útjainak előkészítésében.

1.1.14. Feladata a közgyűléshez kapcsolódó protokolláris feladatok szervezése, a képviselők esetenkénti felkészítése, a rendezvények lebonyolítása.

1.1.15. Részt vesz a külföldi szervezetekkel való kapcsolatépítésben, szervezésben, az önkormányzat külföldi vendégeinek fogadásában, a kiutazó delegációk külföldi útjainak előkészítésében.

1.1.16. A Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjával, illetve a Polgármesteri Hivatal más szerveivel együttműködve részt vesz a városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

1.1.17. Szervezi, illetve egyezteti a polgármester, alpolgármesterek protokolláris jellegű programját

1.1.18. Biztosítja a névjegyeket az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal jogosult munkatársai részére.

1.1.19. Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal munkatársai részére tervezett események ajándéktárgyairól és megszervezi az ezzel összefüggő műsort és közreműködik a vendéglátás megszervezésében.

1.1.20. Részt vesz a Városi Jótékonysági bál szervezésében, lebonyolításában.

1.1.21. Tájékoztatja a helyi média munkatársait a testületi ülések és a közérdeklődésre számot tartó lakossági fórumok, események időpontjáról, helyéről, napirendjéről.

1.1.22. A közgyűlés üléseit követően sajtótájékoztatót szervez.

1.1.23. Koordinálja a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, az aljegyző és a hivatal osztályvezetőinek, munkatársainak a médiában való megjelenését és megnyilatkozását.

1.1.24. Koordinálja a testületek és a hivatal hirdetéseinek, közleményeinek a helyi és országos írott, illetve elektronikus sajtóban való közzétételét, szerkeszti a városismertető kiadványokat.

1.1.25. Biztosítja a városi rendezvények nyilvánosságát.

1.1.26. Ellátja az európai uniós kommunikációs feladatokat.

1.1.27. A városvezetés részére lapszemlék, sajtó-összefoglalók készítésével döntés-előkészítő és döntéssegítő feladatot lát el.

1.1.28. Segítséget nyújt a hivatali egységek részére a sajtóval kapcsolatos teendők elvégzésében

.1.1.29. Közzéteszi a testületek és a hivatal pályázati kiírásait, felhívásait, hirdetéseit.

1.1.30. Gondoskodik a Békéscsaba város portáljával kapcsolatos mindennemű információ beszerzéséről, annak időben történő megjelentetéséről, valamint az idejét múlt információk honlapról történő töröltetéséről, általános karbantartásáról.

1.1.31. Megkeresésre szakterületén belül ellát szakmai gyakorlat-vezetői feladatokat.

1.1.32. Szervezi és koordinálja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának sajtótevékenységét.

1.1.33. Gondoskodik az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok ápolásában, esetlegesen megoldási javaslatokkal él.

1.1.34. Közreműködik a polgármester és a városvezetés nyilvános fellépéseinek, sajtószerepléseinek megszervezéseiben, előkészítésében.

1.1.35. Előkészíti a Polgármesteri Hivatal média megjelenéseit.

1.1.36. Folyamatos kapcsolatot tart a nyomtatott és elektronikus sajtó szerkesztőségeivel, irányítja és koordinálja a polgármesteri hivatallal és az önkormányzattal kapcsolatos sajtómegjelenéseket.

1.1.37. Tájékoztatja az országos és helyi sajtót az önkormányzat és hivatala fontosabb eseményeiről, döntéseiről, melynek során sajtóhírt, sajtóközleményt ad ki.

1.1.38. Sajtótájékoztatót szervez, ennek előkészítésében, lebonyolításában segít, sajtófigyelést végez.

1.1.39. Nyilatkozattételi engedélyezést intéz, a nyilatkozni kívánó személytől írásban megkéri a nyilatkozatot kérő médium nevét, a témát és időpontját. Ezzel a nyomtatvánnyal a jegyzőtől engedélyt kér, aminek döntését ismerteti a nyilatkozni szándékozóval.

1.1.40. Gondoskodik Békéscsaba Megyei Jogú Város intranetes, internetes és extranetes portáljának tartalomszolgáltatásáról, felügyeli, megszervezi, ellenőrzi az adatállomány aktualizálását, ellátja a portál rendszerfelügyelői feladatait, a teljes szerkesztőfelület hozzáférésének biztosítása mellett.

1.1.41. Részt vesz az önkormányzat arculatának tervezésében, és ezzel összefüggő tevékenység szervezésében (pl. közvélemény-kutatás megrendelése, elemzése).


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás