HuDeEn
Ön a 4282787 látogatónk

Költségvetési Csoport

Csoportvezető: Veresné Hoffmann Anikó (osztályvezető-helyettes)
Tel:66/523-824
e-mail: veresne@bekescsaba.hu 

Feladatkörei:

Közreműködik az éves költségvetés tervezésében.

Részt vesz a végleges költségvetés tervezésében, az elemi költségvetés elkészítésében.

Az államháztartás információs rendszere számára továbbítja a költségvetést.

Ellátja a költségvetési előirányzat módosítással, átcsoportosítással kapcsolatos feladatokat, előkészíti a költségvetési rendelet-módosításokat.

Közreműködik az éves költségvetés végrehajtásában, az előirányzat-változásokat pontosan vezeti, a szükséges adatszolgáltatásokat határidőre teljesíti.

A testület és a bizottságok által hozott döntések végrehajtását  -  pénzügyi, gazdasági vonatkozásban  - folyamatosan figyelemmel kíséri.

Ellátja az ellenjegyzéssel, utalványozással, érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat.

A kincstári pénzkezelés rendszerében biztosítja az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközöket.

Ellátja a pénzeszköz-kezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Gondoskodik a pénzbeli szociális juttatások határidőre történő kiutalásáról, valamint a központi költségvetésből azok visszaigényléséről.

Elvégzi a hivatali és nem hivatali dolgozók nem rendszeres személyi juttatásainak számfejtését és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.

Eleget tesz a havi és éves általános forgalmi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségnek.

Éves finanszírozási terv alapján biztosítja az intézmények pénzellátását.

Vezeti a számviteli nyilvántartásokat.

Teljesíti az évközi pénzforgalmi adatszolgáltatási kötelezettséget.

Közreműködik a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatok aktualizálásában.

Megteszi a kintlévőségek csökkentésére, illetve behajtására irányuló intézkedéseket.

Biztosítja a csoport feladatkörével kapcsolatosan a Gazdasági, Pénzügyi, költségvetési Bizottság zavartalan működését.

Elkészíti az évközi és év végi költségvetési beszámolókat.

Ellátja a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi és gazdasági teendőit.

Ellátja a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlák vezetésével, nyilvántartásával, egyeztetésével, továbbá a pályázati pénzeszközökkel összefüggő elszámolási feladatokat.

 


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás