HuDeEn
Ön a 4287180 látogatónk

Közművelődési csoport

csoportvezető, osztályvezető-helyettes: Varga Tamás
Telefon: 66/523-830
E-mail: vargat@bekescsaba.hu

Feladatkörei:

Segíti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gazdagítását.

Elősegíti az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek kultúrájának gondozását.

Támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, segíti céljaik megvalósulását.

Ellátja az önkormányzati közművelődési és közgyűjteményi intézmények törvényes működése biztosítása érdekében szükséges feladatokat.

Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi koordinációs szakmai feladatokat.

Segíti az oktatási intézményekben működő iskolai könyvtárak munkáját, és az Oktatási Csoporttal együttműködve a közművelődési tevékenységet.

Elősegíti a lakosság művelődése érdekében a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló hely biztosítását.

Figyelemmel kíséri és segíti a város irodalmi, művészeti életét, az alkotói munka feltételeinek javítását, a művészi értékek létrehozását, megőrzését.

Szervezi és koordinálja a nemzeti ünnepek, országos évfordulók városi szintű rendezvényeit;

Szervezi és koordinálja a településhez kapcsolódó események, személyek tevékenységéről megemlékező ünnepeket, az önkormányzat által meghatározott kulturális rendezvények szervezésével összefüggő feladatokat.

Előkészíti a közterületi művészeti alkotások és elhelyezésük szakvéleményezését és közreműködik az azokkal kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Ellátja az önkormányzati kiadásban készülő kulturális kiadványok szervezését, koordinációs feladatait.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás