HuDeEn
Ön a 4283578 látogatónk

Oktatási Csoport

Osztályvezető: Túriné Kovács Márta
  Telefon: 66/ 523-819
  email: turine@bekescsaba.hu

Feladatkörei:

A közoktatás területén – a közgyűlés koncepciója, határozatai, rendeletei alapján – szervezi a kötelező, valamint az önkormányzat vállalt feladatok ellátását.

Segíti az intézményhálózat összehangolt, hatékony működését.

Gyakorolja a jogszabályokban megfogalmazott törvényességi, hatékonysági, valamint a szakmai munka eredményességére vonatkozó és tanügy-igazgatási felügyeletet, intézkedik a feltárt hiányosságok pótlása iránt.

Figyelemmel kíséri a tankötelezettségre vonatkozó szabályok betartását, szakmai segítséget nyújt a tankötelezettség vagy a képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező irodáknak.

Előkészíti az oktatási-nevelési intézmények felvételi keretszámokkal, indítandó osztályokkal, csoportokkal, szakokkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket, koordinálja a beiskolázást.

Előkészíti a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését.

Nyilvántartást vezet a tanköteles korú gyerekekről, segíti megfelelő oktatásba, képzésbe való bekapcsolódásukat, intézményválasztásukat.

Működteti az önkormányzati közoktatási minőségfejlesztés rendszerét.

Részt vesz a szakmai és záróvizsgák szervezésében.

Előkészíti az intézményi dokumentumok fenntartói jóváhagyását, ellenőrzi beválásukat.

Gondoskodik az óvodák, általános iskolák működési körzetének meghatározásáról, a beiratkozás helyi rendjének kialakításáról, működtetéséről.

Összegyűjti, döntésre előkészíti a közalkalmazottak lakásvásárlási kölcsönkérelmét, előkészíti a kölcsönszerződéseket.

Összegyűjti, gondozza a pedagógus szolgálati lakások, illetve férőhelyek használatát.

Ellátja a szakbizottság melletti titkári teendőket a külön jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően.

Elvégzi a szakmai feladatok ellátását segítő bizottság, az osztályvezető hatáskörébe utalt pénzeszközök szakszerű felhasználását.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás