Váltás a grafikus oldalra

Csabai fiatalok

Csabai fiatalok

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az ifjúságra, az ifjúsági ügyekre. Célunk, hogy hatékony kommunikáció alakuljon ki az ifjúság körében, illetve az ifjúság és a felnőtt társadalom között. Fontos, hogy a város ifjúságot érintő, szolgáló intézkedései összehangoltak legyenek, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan és hatásosan kerüljenek felhasználásra. Szeretnénk elérni, hogy a békéscsabai lakosság, azon belül kiemelten az ifjúsági korosztály ismerje az önkormányzat fiatalokért tett eddigi intézkedéseit és jövőbeni lépéseit. Kiemelten fontos, hogy építsünk az ifjúsági korosztály tenni akarására, alkotókészségére, kreativitására.

 

A megfogalmazott célok elérése érdekében az elmúlt években jelentős előrelépések történtek. Az ifjúságügy önkormányzati szakbizottsági szintű képviselete biztosított, hiszen a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság nem csak nevében, de feladatkörében is foglalkozik az ifjúsági korosztállyal. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított bizottsági döntési hatáskörök alapján dönt a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési szakmai területen a közgyűlés által elfogadott elvek szerint a költségvetésben e célokra meghatározott pénzeszközök felhasználásáról (a közgyűlésnek való utólagos beszámolási kötelezettség mellett), évente értékeli a 2016-2020 közötti időszakra Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági koncepciójában megfogalmazott célok ütemezett megvalósulását.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésében ifjúsági pénzügyi keretet különítenek el, amely kiemelt közösségek, programok, ifjúsági szolgáltató terek támogatására, valamint városi ifjúsági célú pályázat forrásaként kerül felhasználásra. A közgyűlés tagjai 2007-ben döntöttek arról, hogy ifjúságért kitüntetést alapítanak. Országos viszonylatban is kevés olyan település van, ahol ilyen magas szinten ismerik el az ifjúságért végzett munkát.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete alapján „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozható annak a személynek, aki a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatóan, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen, legalább öt éve folyamatosan végzi. A kitüntetés átadására 2011-től a Garabonciás Napokon kerül sor, így több száz fiatal ismerheti meg a kitüntetettet.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül 2000 óta alkalmaznak ifjúsági referenst. Az ifjúsági referens feladata többek között szervezni és elősegíteni a településen működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját. Feladata ellátása során támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését, kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatokat, erőforrásokat tár fel és von be a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.

Az önkormányzat mellett természetesen több intézmény és civil szervezet foglalkozik kiemelten az ifjúságüggyel. Ezek közül országos hírnévre tett szert a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodája

 

Patent Diákiroda

 

1997. október 17-én nyílt meg a Patent Diákiroda a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekképviselete, érdekérvényesítése érdekében. Legfőbb feladata a kapcsolattartás, információgyűjtés és továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése, a felnőttek, döntéshozók szemléletének alakítása. Továbbá formális és informális csoportok létrehozása, segítése, amelyek egyrészt válaszokat adnak az ifjúság körében jellemző problémákra, másrészt lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre, csoportos kommunikációra.

Az iroda ad helyet és segítséget a Békéscsabai Diákönkormányzat tevékenységéhez, valamint koordinálja a diákönkormányzatot segítő pedagógusok munkaközösségének munkáját.

Békéscsabai Diákönkormányzat

Feladatai többek között az érdekképviselet az önkormányzat különböző bizottságaiban, kapcsolattartás az iskolai DÖK-ökkel, felnőtt segítőkkel, és közreműködés a Patent Diákiroda programjainak megvalósításában.

A 2017 szeptemberében tartott tisztújító ülésen a városi DÖK elnökének Puskely Gergőt (BSZC Vásárheyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma) választotta a tagság, a két alelnök pedig Puskely Viktória (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium) és Szenes Patrik (Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium) lett.

 

Patent Diákiroda elérhetősége:

Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, Patent Ifjúsági és Diákiroda
Cím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
Telefon: 66/449-222
Fax: 66/449-336
E-mail: fazekas.lili@csabagyongye.com
Honlap: www.csabagyongye.com
Nyitva: hétköznap 8.00-16.00
Kapcsolattartó : Fazekas Lili

 

A Patent Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat szervezésében évről-évre egyre több rendezvény kerül megrendezésre. Az alábbiakban a legfőbb programjaik kerülnek bemutatásra:

A Békéscsabai Diákönkormányzat és a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodája 1998 óta szervez városi szintű érdekképviseleti fórumokat, 2006 óta tavasszal és ősszel rendezik meg a Városi Ifjúsági Parlamentet (VIP). A VIP témaválasztásában is a diákok véleménye, javaslatai jelennek meg, a legtöbb szekciót is ők vezetik. A Békéscsabai Diákönkormányzat számára az egyik legfontosabb program az évi két VIP, ahol számot adhatnak az iskolák diákképviselői előtt a városi szervezet érdekképviseleti, közéleti munkájáról is. Az őszi ülés 2017. október 25-én kerül megrendezésre a Csabagyöngye Kulturális Központban.

 

A Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye (LIKE) 2011 óta a tavaszi szünetben kerül lebonyolításra, a Békéscsabai Diákönkormányzat szervezésében. Célközönsége a helyi fiatalok - köztük fiatal művészek -, akik lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Minden évben kiírásra kerül a fotópályázat, illetve a nap folyamán játékos feladatokkal várják a résztvevőket. A színes programkínálatra és a nagy érdeklődésre való tekintettel egyszerre több helyszínen is zajlanak az események.

 

A 2012-es évtől a SuLink nevű rendezvényen vetélkedhetnek a város középiskolás diákjai.

A program elsődleges célja, hogy a tanulók megismerjék egymást, a várost, annak történetét, jelenét, értékeit, közösségi és sportéletét, valamint hogy ideális képet alakítsanak ki arról, hogy milyennek szeretnénk látni a közösségi létforma színhelyeit, és az ott folyó tevékenységeket.

Célkitűzés továbbá, hogy a résztvevő fiatalok jobban megismerjék saját környezetüket, egymás életkörülményeit, mindezt az életünket befolyásoló helyszíneken és közösségi tereken keresztül. Az önálló gondolkodásmód, valamint a kezdeményezőkészség elősegítése és fejlesztése, önmagunk és mások elfogadása, a közösségi, illetve a közéleti szerepvállalás fontosságának erősítése és az aktívabb életmód népszerűbbé válása is eredménye a rendezvénynek.

 

Csabai Garabonciás Napok (www.garabonciasnapok.hu )

A Magyar Garabonciás Alapítvány Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 2017-ben XXVI. alkalommal rendezi meg a nagy hírnévnek örvendő programsorozatot. Az egy hetes programsorozat során a diákok iskolájuk képviseletében különböző művészeti és sportversenyeken vehetnek részt, valamint az iskolák diákpolgármester-jelöltet indíthatnak az elismerő cím megszerzéséért.

A diákpolgármester megválasztása az elmúlt évekhez hasonlóan az elektorok és a zsűri együttes szavazatai alapján történik. A város középiskolái – a jelöltet nem állító intézmények is – 30-30 elektort delegálhatnak, és senki sem szavazhat a saját iskolájának jelöltjére. Az elektorok feladata a kampányprogramok és a központi programok látogatása és értékelése szavazás által. A zsűri feladata a kampányprogramok látogatása és a központi programok pontozása.

 A programok kiemelt helyszínei idén a Szent István Egyetem területe és sportcsarnoka. Az idei módosítások és a távlati elképzelések is azt a célt szolgálják, hogy a rendezvénysorozat sikeres és értékorientált programok lebonyolításához biztosítson lehetőséget és megfelelő keretet, a Szent István Egyetemmel együttműködésben.

 

<
+ + + + + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!