HuDeEn
Ön a 3778933 látogatónk

Fejlesztési projektek

HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Projekt címe: HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

Pályázó neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt leírása: A paktum földrajzi lehatárolásának alapelve: Békéscsaba Megyei Jogú Város járása. A lehatárolás munkaadói/célcsoport szerinti alapelve: az indikátorszámítás alapja a munkaadó telephelye. Tekintettel arra azonban, hogy megyei szinten a teljes indikátorszám a Békés Megyei Kormányhivatalnál fut össze, a megye, az MJV, a helyi paktumok vezetői és a Kormányhivatal további megállapodást kívánnak kötni az indikátorok elszámolását illetően a projektfejlesztési szakaszban. A megállapodást a felek a megvalósítási időszakban a Kormányhivatal koordinációjában meghatározott időközönként felülvizsgálják. A város önkormányzata a TOP 6.8.2-15 sz. projekt keretében 756 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy programba vonását valósítja meg, emellett elősegíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. I. ELŐKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK: I.a Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése I.b Háttérkutatás a helyi jelentőségű foglalkoztatási paktumokról I.c Foglalkoztatási stratégia elkészítése igénybe vett szolgáltatás keretében: - Foglalkoztatási stratégiát megalapozó igényfelmérések készítése: vállalkozók munkaerőigényének és az álláskeresők összetételének, igényeinek felmérése; Akcióterv és konkrét projekttervek kidolgozása: a foglalkoztatási stratégia alapján a 2016-2020 időszakra a beavatkozások meghatározása a Foglalkoztatási Stratégia alapján, illetve konkrét projekttervek kidolgozása elsősorban a stratégiailag fontos ágazatokban. kidolgozása a partnerek széleskörű bevonásával, partneri rendezvények, fórumok tartásával. I.d foglalkoztatási paktum szervezeti és jogi kereteinek létrehozása Megvalósíthatósági Tanulmány (saját teljesítés) II. MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK: A paktum vezetését ellátó konzorciumot két tag alkotja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal. A konzorciumi tagok a következő tevékenységeket valósítják meg: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Munkaterv kidolgozása: paktum éves munkaterveinek kidolgozása az Akcióterv és a projekttervek alapján, egyes tevékenységek felelőseinek, lebonyolítás módjának, finanszírozási módjának meghatározásával. Monitoring és értékelési rendszer kidolgozása, működtetése. Marketing és kommunikációs tevékenységek: honlap kialakítása és működtetése; paktum eredményeiről, tervezett projektjeiről tájékoztatás szereplők felé. Foglalkoztatási/vállalkozói fórumok rendezése, kiadványok készítése. Kötelező nyilvánosság biztosítása Paktumiroda felállítása és működtetése: a paktumiroda 2 fővel működik, feladata: tevékenységek és források koordinálása, dokumentálása, működési tapasztalatok összegyűjtése, belső kommunikáció biztosítása, megyei paktum szervezettel koordináció biztosítása. Foglalkoztathatóság fejlesztését célzó stratégiai dokumentum készítése (Oktatási-képzési stratégia): a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése/javítása, a gazdaság munkaerőigényének megfelelő munkavállalói állomány biztosítása, a munkaerő-piac szereplőinek felkészítése a munkaerő-piaci változásokhoz történő alkalmazkodásra. Jógyakorlatok gyűjtése és adaptálása Hatásvizsgálat Helyi termék marketing kialakítása Békés Megyei Kormányhivatal Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása (megvalósító: kormányhivatal saját szakemberekkel, illetve szolgáltatásvásárlással), melyek támogatják az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre. A célcsoport bevonásának folyamata: • toborzás: • jelentkezők szűrése, motiváció és kompetenciák felmérése, hiányok és egyéni igények azonosítása • előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás megkötése, egyéni fejlesztési tervek készítése • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Célcsoport képzése: Képzések megvalósítása: a képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen beazonosított munkaerőigényére (száma, szakképzettség és kompetencia szükséglet) épül. A cél tehát a munkaerő-piaci kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása. Ennek érdekében a Kormányhivatal olyan képzési listát állít össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, a duális felnőttképzést valósít meg, a leendő munkaadó bevonásával. A képzéseken résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek, illetve egy részük utazási költségek támogatásában is részesül. A képzések szervezését a Kormányhivatal végzi, a képzők a jogszabályokban meghatározott ajánlattételi felhívások útján kerülnek kiválasztásra. Célcsoport foglalkoztatása: A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program keretében, oly módon, hogy az az álláskeresők és a munkaadók előzetesen felmért egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az önfoglalkoztatottá válás is támogatásra kerül, melynek keretében a vállalkozás első félévében részesülnek támogatásban a kezdő vállalkozók.

Projekt célja:

A projekt átfogó célkitűzése a foglalkoztatás bővülése és a lakosság életminőségének javulása érdekében a Békéscsabai járás foglalkoztatási helyzetének javítása a munkaerő-piaci aktivitás növelése által. Ennek érdekében a foglalkoztatási stratégia négy közvetlen célt fogalmaz meg. A vállalkozások foglalkoztató képességének javítását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztésével a munkaerő-piaci aktivitás és részvétel ösztönzését, a humán erőforrások fejlesztését, valamint a munkaerő-piaci szereplők informáltságának bővítését, partnerség kialakítását és az együttműködés elősegítését.

A célok elérése érdekében a Békéscsabai járásra kiterjedő foglalkoztatási együttműködés (paktum) keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására kerül sor, melyek a munkaerő-piac bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A fejlesztés hozzájárul a megyei és települési stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A foglalkoztatási együttműködés a járás egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a megyében megvalósuló további foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, valamint segíti a megyei szintű koordinációt.

Pályázat: TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

Kedvezményezett: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / Együttműködő partner: Békés Megyei Kormányhivatal

Megítélt összeg: 1.104.000.000,- Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2020.06.30.

A fejlesztés előrehaladása:Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás