HuDeEn
Ön a 4284103 látogatónk

Fejlesztési projektek

„Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: „Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”

A projekt leírása: Békéscsaba, Pataky László utca 2. szám alatti („MIVA Bölcsi”) bölcsőde épület átalakítása, felújítása és bővítése. Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, bővítés, korszerűsítés) érintett bölcsődei férőhelyeinek száma 42 fő. Az intézmény/szolgáltatás új bölcsődei férőhelyeinek száma 12 fő. A bölcsőde működése során igény merült fel további egy bölcsődei csoportszoba kialakítására. A meglévő épülethez kapcsolódóan új épületrészt építünk az új csoportszoba kialakítása céljából. A meglévő épületben az épület adottságait figyelembevételével felújítási munkákat tervezünk. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést tervezünk, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtési, valamint elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. Tervezzük a jelenlegi elavult, gazdaságtalanul működő gázkazán, radiátorok szükség szerinti cseréjét, radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítését, a HMV rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. A felújításra kerülő épületrész: nettó hasznos alapterület 220,11 m2, a tervezendő új épületrész: nettó hasznos alapterülete 94,24 m2. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A projektnek előreláthatólag klímakockázati tényezője nem lesz. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak.

Projekt célja:

Átfogó célok
A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja a bölcsőde intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak a bölcsődei ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok
A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:
1./ a 0-3 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,
2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények
Az érintett bölcsődékben a 0-3 éves korú gyermekek magas színvonalú ellátásának biztosítása. A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

Pályázat: TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00004

Kedvezményezett: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beruházás helye: "MIVA Bölcsi" (Békéscsaba, Pataky László utca 2)

Megítélt összeg: 60.000.000,- Ft

Támogatás aránya: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás