HuDeEn
Ön a 4289758 látogatónk

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája:

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
(feltöltés alatt)

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási és önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, a hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
(feltöltés alatt)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Részletek az ügytípusoknál.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
részletek...

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/452-252, 66/523-800
Központi fax: 66/523-804
E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu

A polgármesteri hivatal munkarendje, ügyfélfogadási ideje

Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
részletek...

Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
részletek...

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke .

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

(feltöltés alatt)

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

(feltöltés alatt)

Döntéshozatal, ülések

részletek...

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Rendeletek...

Koncepciók

Pályázatok

civil pályázatok...
fejlesztési projektek...

A közérdekű adat igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Közzétételi listák

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás