HuDeEn
Ön a 4282786 látogatónk

A-Z összes ügy

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Ady E. u. 30-34.

Telefon/fax: (66) 540-394

Igazgató: Dr.Csereiné Árgyelán Anna

Kapcsolattartó: Szarka Krisztina

Ügyfélfogadás rendje:

Hétköznapokon: 8.00–12.00, 13.00–15.30 (székhelyen és telephelyeken) egységes

Ellátások formái:

 • szociális alapszolgáltatások:

 • tanyagondnoki szolgálat (Nagyrét)
 • étkeztetés

 • házi segítségnyújtás

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • támogató szolgáltatás

 • idősek nappali ellátása (idősek klubja)

 • demens személyek nappali ellátása
 • fogyatékokok nappali ellátása
 • szenvedélybetegek nappali ellátása

Szakosított ellátások:

 • átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza

 • ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonai

 • szenvedélybetegek otthona

Ügyintézés helye:

Szociális alapszolgáltatás iránti kérelem a lakóhely szerint legközelebb eső idősek klubjában nyújtható be. Az idősek klubjainak felsorolását lásd a tájékoztató végén.

Bentlakásos intézményi elhelyezés iránti kérelem ügyintézése ügyfélfogadási időben: Békéscsaba, Ady E. u. 30-34. szám alatt.


A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki!

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 1. személyi igazolvány

 2. TAJ-számos betegkártya

 3. jövedelemigazolás

 4. tárgyévi adóigazolás

 5. a fertőző betegségek kizárásáról szóló orvosi igazolások

4-es Honvéd Utcai Időskoráúak Gondozóháza és Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2.
Telefon:(66) 327-722
Vezető: Vargáné Ménesi Judit

Orosházi Úti Időskorúak Gondozóháza és Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Orosházi út 94–96.
Telefon: (66) 441-188
Vezető: Kopanyicza Ágnes

Csaba Utcai Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Csaba u. 3.
Telefon: (66) 327-103
Vezető: Gurbainé Kuba Katalin

Deák Utcai Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Deák u. 3.
Telefon: (66) 325-428
Vezető: Polonkai Istvánné

Sarkantyú Utcai Idősek klubja
5600 Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.

Kossuth Utcai Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Kossuth u. 2.
Telefon: (66) 431-285
Vezető: Magyari Miklósné

Kazinczy Utcai idősek Klubja Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1.
Telefon: (66) 328-401
Vezető: Bagyinka Pálné

Mokry Utcai Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Mokry u. 14.
Telefon: (66) 323-461
Vezető: Wéber Erzsébet

Jázmin Utcai Idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Jázmin u. 1.
Telefon: (66) 433-270
Vezető: Németh Andrásné

Fövenyes Utcai idősek Klubja
5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A.
Telefon: (66) 459-344
Vezető: Csatári Istvánné


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás