HuDeEn
Ön a 4288480 látogatónk

Személyzeti Csoport

Csoportvezető: Dr.Komán Ágnes
Tel:66/523-814
e-mail: koman@bekescsaba.hu

-         Ellátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira és az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőire vonatkozó személyi- és munkaügyi feladatokat, a közoktatási és közművelődési intézmények vezetőinek pályázati eljárása és az érdekegyeztetés kivételével,

-         Ellátja a polgármester, alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával, díjazásával összefüggő adminisztratív feladatokat,

-         Szervezi a köztisztviselők és ügykezelők szakmai képzését, továbbképzését, elkészíti az éves képzési és továbbképzési tervet,

-         A vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik az előírt személy- és munkaügyi adatfeldolgozásról, a feladatkörébe tartozó adatokról naprakész nyilvántartást vezet, a meghatározott szervek felé teljesíti jelentéstételi kötelezettségét,

-         Figyelemmel kíséri a bér- és munkaügyi jogszabályok érvényesülését,

-         Részt vesz a köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére biztosítandó juttatások elvi kérdéseinek döntésre való előkészítésében, a juttatások biztosításával összefüggő munkáltatói intézkedések kimunkálásában,

-         Ellátja a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali feladatokat. Szakmailag előkészíti az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozattételt,

-         Közreműködik a teljesítmény követelmények meghatározásának előkészítésében és a teljesítményértékelés végrehajtásában,


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás