HuDeEn
Ön a 4289758 látogatónk

Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat

Csoportvezető:Makszin András
Tel.: 06 66/523-834
Fax: 06 66/523-864
E-mail: makszin@bekescsaba.hu

 A Közigazgatási Osztály látja el a közterület felügyelettel és a mezei őrszolgálattal összefüggő feladat és hatásköröket: 

E körben feladata az általános köztisztaság ellenőrzése, a közterület rendeltetésszerű használatának nyomon követése.

Jogosult ellenőrizni a közterület használati engedélyek érvényességét, szeszesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztás szabályait.

Ellenőrzi az utakkal kapcsolatos jogszabályok, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, parkok, terek, illetőleg az ott elhelyezett köztéri berendezések, műemlékek vagyonvédelmét. Figyelemmel kíséri a középületek fellobogózására vonatkozó szabályokat.

A közterület felügyelet látja el az ünnepi és egyéb városi rendezvények biztosítását.

A rendőrséggel, polgárőrséggel közös szolgálatot lát el. 

A mezőőri szolgálat működési területén elsődlegesen a termőföldek őrzését, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét látja el.

Rendszeres szűrő tevékenységével felderíti a jogsértést elkövető személyeket.

A mezőőri járulék beszedése érdekében a tulajdonost, bérlőt, használót felkutatja.

A működési területen élőkkel napi kapcsolatot alakít ki, bejelentéseiket, saját észrevételeit írásban rögzíti és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Elemi csapás, baleset, katasztrófa, súlyos fertőző állat megbetegedés esetén az illetékes hatóságokkal együttműködve jár el.

Feladata az érvényes tartózkodásra jogosító, engedéllyel nem rendelkező külföldiek felderítése.

Gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén az illetékes természetvédelmi hatóságnak az értesítéséről.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás