HuDeEn
Ön a 4282780 látogatónk

Városépítészeti csoport

A városépítészeti iroda elérhetősége


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.30-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.30-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 8.30-12.00

varosepiteszet-ugyfelfogadas1.gif

varosepiteszet-ugyfelfogadas2.jpg

Városi főépítész: Lukácsi László Kornél

Tel: 66/523-817

e-mail: lukacsi@bekescsaba.hu

 

A Városépítészeti Csoport a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szervezetébe tartozó, de közvetlenül a polgármester és a jegyző irányítása alatt álló szervezeti egység. A csoportot a városi főépítész vezeti.

 

A Városépítészeti Csoport feladatai:

1.1.1.1. szervezi a településfejlesztéssel, településtervezéssel, településrendezéssel, továbbá az épített és természeti környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításával és az építészeti örökség védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő - építésügyi hatósági tevékenységbe nem tartozó - önkormányzati döntések előkészítését és végrehajtását,

1.1.1.2. véleményezi a térképészeti területi határigazítási intézkedéseket, vezeti és karbantartja az egyesített közműtérképet.

 

Településtervezési feladatai:

1.1.1.3. Közreműködik a megyei területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos feladatok ellátásában.

1.1.1.4. Ellátja a rendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

1.1.1.5. Közreműködik a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó, valamint egyéb, feladatkörébe tartozó szabályok kialakításának előkészítésében.

1.1.1.6. Részt vesz a településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv kidolgozásának előkészítésében.

1.1.1.7. A helyi építési szabályok és a településrendezési tervek kidolgozása során az érdekelt állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánításának elősegítése érdekében a részletes tájékoztatást megadja.

1.1.1.8. Részt vesz a jóváhagyás előtti vélemény-egyeztetési eljárásban, az egyeztetési eljárásokon képviseli a hivatalt a településtervezési kérdésekben.

1.1.1.9. Képviseli a hivatalt a szomszédos települések és a kistérségek rendezési terveinek egyeztetése, véleményezése, koordinációja során.

1.1.1.10. Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti.

1.1.1.11. Részt vesz az önkormányzat fejlesztési döntéseinek előkészítésében.

1.1.1.12. Településrendezési és építészeti szakvéleményeket készít, készíttet.

1.1.1.13. Elvégzi a közérdekű városrendezési, építészeti feladatokat.

1.1.1.14. Véleményezi a közterületek burkolatainak tervezett építését, átépítését, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat.

1.1.1.15. Véleményezi a terület-felhasználási engedélyeket.

1.1.1.16. Véleményezi a fakivágási engedélyeket.

1.1.1.17. Részt vesz a csoport, illetve a hozzátartozó feladatellátás minőségét, színvonalát javító pályázatok elkészítésében.

1.1.1.18. Figyelemmel kíséri a terület- és településfejlesztés lehetőségeinek és gyakorlatának alakulását.

1.1.1.19. Részt vesz a megyei és regionális területfejlesztési tanácsok és az önkormányzat, illetve a polgármester közötti kapcsolattartás koordinálásában, az ezzel kapcsolatos dokumentumok előkészítésében.

 

Feladatai az épített környezet értékeinek védelme terén:

1.1.1.20. Közreműködik a település védett területei szabályozási tervének elkészítésében.

1.1.1.21. Közreműködik az Önkormányzati Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács (ÉMT) működtetésében.

1.1.1.22. Közreműködik a Településképi Véleményezési, a Településképi Bejelentési és a Településképi Kötelezési eljárás lefolytatásában.

1.1.1.23. Közreműködik a közterület-alakítással kapcsolatos eljárások és döntések előkészítésében.

1.1.1.24. Részt vesz a helyi építészeti örökség értékeinek feltárásában, számbavételében, a védetté nyilvánítás előkészítésében.

1.1.1.25. Közreműködik a műemléki értékek felkutatásában, számbavételében.

1.1.1.26. A műemlékekkel kapcsolatos egyeztetési eljárásokon képviseli a polgármesteri hivatalt a településtervezési és műemléki kérdésekben.

1.1.1.27.  Közreműködik a Földrajzi Névi Munkacsoport munkájában.

1.1.1.28. Ellátja a közterületek elnevezésével kapcsolatos városépítészeti feladatokat.

1.1.1.29. Nyilvántartja az országos és helyi védettségű területeket, épületeket és építményeket.

1.1.1.30. Vezeti a helyi építési szabályzathoz kapcsolódó műszaki nyilvántartásokat.

1.1.1.31. Eleget tesz valamennyi, a csoport hatáskörébe tartozó tevékenység nyilvántartási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének.

1.1.1.32. Vezeti a közműtérképet és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat.

1.1.1.33. Előkészíti az építészeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott, vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

1.1.1.34. Közreműködik a feladatkörét érintő pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok szakmai részének elkészítésében és a közbeszerzési eljárások előkészítésében.

1.1.1.35. Felméri a magánterületek közterület céljára történő, díjmentes önkormányzati tulajdonba adásának szándékát, e területek hasznosítására az érdekeltekkel megállapodást készít elő.

1.1.1.36. Felméri az önkormányzati tulajdonú területek rovására történt elbirtoklási szándékokat, erről nyilvántartást vezet és intézkedéseket tesz.

1.1.1.37. Részt vesz a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények közül a tilalmakkal, a kisajátítással, helyi közút céljára történő lejegyzéssel, a településrendezési kötelezésekkel és a településrendezési szerződéssel kapcsolatos eljárások és döntések előkészítésében.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás