HuDeEn
Ön a 2221227 látogatónk

Parkolási igazolvány

Parkolási igazolvány

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK IGÉNYLÉSÉHEZ

 

 

Ügyintézés helye: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Okmányirodája (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) földszint 3. sz. iroda.

 

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

 

 Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

 

I.  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parkig. r.) alapján parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki az alábbiakban felsorolt állapotokban a súlyos fogyatékosságot / a közlekedőképesség súlyos akadályozottságát minősítő szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével rendelkezik:

 

 1., A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdése értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdése értelmében autistának; illetve (5) bekezdése értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy

 

2., A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lappal rendelkezik („A vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja”), vagy

 

3., A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással rendelkezik („Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”). Ezen szakvélemény parkolási igazolvány igényléséhez kizárólag az alábbi betegségek, valamint betű- és számjelek esetében fogadható el:

 • vak vagy gyengénlátó (K.1.),
 • mozgásszervi fogyatékos (L.1-5.),
 • értelmi fogyatékos (M.1-2.),
 • autista (N.1.).

 

4., Ha a kérelmező (Magyar Államkincstárhoz /a továbbiakban: MÁK/ benyújtandó) fogyatékossági támogatáshoz kiállított szakvéleménnyel/szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, úgy ezen szakvélemény is elfogadható parkolási igazolvány igényléséhez, amennyiben a diagnózis szerint a jogosult látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának, illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül.

 

(Súlyos fogyatékosság esetében a MÁK-hoz benyújtandó dokumentumok a fogyatékossági támogatás megállapításához:

–         „Háziorvosi beutaló az RSZSZ szakértői bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából”,

–         „MÁK Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra” űrlap,

–         „MÁK Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására” űrlap,

–         fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció,

–         a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok.

A MÁK a határozat közlésével egyidejűleg a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalását is közli a kérelmezővel.)

 

5., Ha a kérelmező a súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó kedvezményéhez kiállított, közlekedőképesség minősítéséről szóló szakvéleménnyel rendelkezik, úgy ezen szakvélemény is elfogadható parkolási igazolvány igényléséhez.

 

6., Ha a parkolási igazolvány iránti kérelem benyújtásakor a Parkig. r. 1. számú melléklete szerinti szakvélemény / szakhatósági állásfoglalás (rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye / szakhatósági állásfoglalása a közlekedőképességről) nem áll rendelkezésre, úgy a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt (leletek, zárójelentések).

Ebben az esetben a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Okmányirodája a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a közlekedőképesség minősítése érdekében / Parkig. r. 3. § (3) bekezdés/.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontja alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv (a továbbiakban: RSZSZ) szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a közlekedőképességről. Az RSZSZ közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

 • mozgásszervi részkárosodása,
 • idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
 • idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
 • alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
 • az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok  alapján  az a) – d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített.

Amennyiben a kérelmező állapota megfelel a  Parkig. r.  2. § a) pontjában foglalt feltételeknek – tehát közlekedőképességében súlyosan akadályozott –, úgy parkolási igazolványra jogosult.

 

(A 2011. július 1-ig kiállított, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény, ún. „7 pontos” szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig volt felhasználható. 2013. január 1-jétől ezen szakvéleményekkel parkolási igazolványt igényelni, vagy határidőt meghosszabbítani nem lehet.)

 

II.  Parkolási igazolvány igényléséhez az alábbi okmányok, iratok szükségesek:

 • amennyiben a nagykorú jogosult személyesen jelenik meg:

 

–         érvényes személyazonosító igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély),

–         személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímigazolvány) – amennyiben rendelkezik vele,

–         a még érvényes / lejárt parkolási igazolvány,

–         az I. pontban felsorolt eredeti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás / nyilvántartási lap.

–         Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal okmányirodája (a továbbiakban: okmányiroda) arckép-felvételt készít.

 

 • személyes megjelenésében akadályozott nagykorú jogosult parkolási igazolvány igénylésekor szükséges iratok (meghatalmazotti eljárás):

 

–         a kérelmező által kitöltött, aláírt „Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igénylésére” űrlap (a nyomtatvány letölthető vagy az okmányirodában igényelhető),

–         a meghatalmazó és a meghatalmazott személy személyazonosságot igazoló okmánya: érvényes személyazonosító igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély), és lakcímigazolvány,

–         az eljáró nevére szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás,

–         a még érvényes / lejárt parkolási igazolvány,

–         az I. pontban felsorolt eredeti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás / nyilvántartási lap,

–         a jogosultról készített, 1 db egy évnél nem régebbi, szabványos igazolványkép (nézési irány szembenéző, homogén háttér, min. 32 mm x 26 mm, max. 45 mm x 35 mm).

 

 • személyesen megjelent kiskorú jogosult parkolási igazolvány igénylésekor szükséges iratok (törvényes képviselő jár el):

 

–         a törvényes képviselő személyazonosságot igazoló okmánya: érvényes személyazonosító igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély), és lakcímigazolvány,

–         amennyiben a kiskorú személy 14 év alatti, úgy a lakcímigazolványa és a születési anyakönyvi kivonata szükséges, 14 év felett lakcímigazolvány és személyazonosságot igazoló okmány: érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél szükséges,

–         magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (elfogadható kódok: K.1., L.1-5., M.1-2., N.1.),

–         a még érvényes / lejárt parkolási igazolvány.

–         A kiskorú jogosultról az okmányiroda arckép-felvételt készít.

 

 • személyes megjelenésében akadályozott kiskorú jogosult parkolási igazolvány igénylésekor szükséges iratok (törvényes képviselő jár el):

 

–         a törvényes képviselő által kitöltött, aláírt „Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igénylésére” űrlap (a nyomtatvány letölthető vagy az okmányirodában igényelhető),

–         a törvényes képviselő személyazonosságot igazoló okmánya: érvényes személyazonosító igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély), és lakcímigazolvány,

–         amennyiben a kiskorú személy 14 év alatti, úgy a lakcímigazolványa és a születési anyakönyvi kivonata szükséges, 14 év felett lakcímigazolvány és személyazonosságot igazoló okmány: érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél szükséges,

–         magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (elfogadható kódok: K.1., L.1-5., M.1-2., N.1.),

–         a még érvényes / lejárt parkolási igazolvány,

–         a jogosultról készített, 1 db egy évnél nem régebbi, szabványos igazolványkép (nézési irány szembenéző, homogén háttér, min. 32 mm x 26 mm, max. 45 mm x 35 mm).

 

 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező parkolási igazolvány igénylésekor szükséges iratok (gondnok jár el):

 

–         a kérelmező gondnokának a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozata,

–         a gondnok, és a gondnokolt személy személyazonosságot igazoló okmánya: érvényes személyazonosító igazolvány (vagy érvényes útlevél, vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély), és lakcímigazolvány,

–         az I. pontban felsorolt eredeti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás / nyilvántartási lap,

–         a még érvényes / lejárt parkolási igazolvány.

–         A jogosultról az okmányiroda arckép-felvételt készít.

 

III.  Eltulajdonított, megsemmisült, elveszett, talált, át nem vett, és érvénytelen igazolványra vonatkozó szabályok:

 • ·         Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 10 napon belül bármely okmányirodánál bejelenteni. Az okmányiroda haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki /Parkig. r. 5. § (3) bekezdés/. Amennyiben az eltulajdonított, megsemmisült vagy elveszett parkolási igazolvány még érvényes volt, úgy az igazolvány pótlásáért fizetendő eljárási díj 3100 Ft, amely összeg az okmányiroda házipénztárában fizethető be.

 

 • A talált igazolványt le kell adni. A talált igazolvány bármely jegyzőnek leadható, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes okmányirodának /Parkig. r. 10. § (1) bekezdés/.

 

 • Amennyiben az igazolvány nem tekinthető érvénytelennek vagy hatálytalannak, és új igazolvány még nem került kiállításra, az a jogosultnak visszaadható. A talált igazolványt az okmányiroda postai úton küldi meg a jogosultnak. Ha a jogosult a talált igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra sem veszi át, az okmányiroda az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről /Parkig. r. 10. § (2) – (3) bekezdés/.

 

 • Az igazolványt az okmányiroda állítja ki, és helyben azonnal átadja a jogosultnak, illetve meghatalmazottjának. Az ügyfél az igazolványt – választása szerint – postai úton is átveheti. Az át nem vett okmányt – az átvételre való felhívást követően – az okmányiroda a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről /Parkig. r. 6. § (2) bekezdés/.

 

 • Az érvénytelen igazolványt az okmányirodában kell leadni (érvénytelenségi okok: a jogosult meghalt; az igazolvány időbeli hatálya lejárt; a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált; meghamisították; az igazolvány visszavonása a nyilvántartásba be lett jegyezve; az okmányiroda, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte) /Parkig. r. 9. § /.

 

 

IV.  Egyéb eljárási tudnivalók:

–         A jogosult (meghatalmazott) a parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására irányuló eljárást bármely okmányirodában, illetve bármely (okmányirodát nem működtető) jegyzőnél is kezdeményezheti az országos illetékességi szabályok alapján.

 

–         A parkolási igazolvány igényléséhez személyes megjelenés szükséges. Aki személyes megjelenésében akadályozott, meghatalmazott közreműködését igényelheti. A jogosultnak a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. (Kiskorú és gondnokolt esetén törvényes képviselője jár el.)

 

–         Az igazolvány adataiban történt változást 15 napon belül be kell jelenteni, és cseréjét kell kérelmezni.

 

–         A parkolási igazolvány kiadására, cseréjére irányuló eljárás illetékmentes. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. sz. melléklet 1. e) pontja alapján az igazolvány pótlása esetén 3100 Ft összegű eljárási díjat kell fizetni (amennyiben az eltulajdonított, megsemmisült vagy elveszett parkolási igazolvány még érvényes volt).

 

–         Az igazolvány cseréje esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni.

 

–         Az igazolvány érvényessége az orvosi szakvélemény alapján kerül meghatározásra.

 

V.  Az igazolvány használatára vonatkozó szabályok:

–         Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, és megküldi a kiállító okmányirodának, ha az hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek.

 

–         Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.

 

–         A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

 

–         Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

 

–         Kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik.

 

–         A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján a Parkig. r. 4. számú mellékletében felsorolt ECMT államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolókártya az okmányiroda által kiállított parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

 

/Az ECMT (Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) tagországai a következők:

Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Fehér-Oroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna./

 

A kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók


Békéscsaba

antikfoto_banner.jpg 

Jókai Színház

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás