HuDeEn
Ön a 4283566 látogatónk

Pályázati hírek/közbeszerzés

2018. január 25.
FORGALOM KORLÁTOZÁSOK A BELVÁROSBAN
„Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsy negyed program” című projekt megvalósításához tartozóan a következő forgalomterelésekre, korlátozásokra kerül sor:

I. Széchenyi liget – Ligeti sor:

2018. január vége – február hó

A Ligeti sor Kórház utca felöli szakaszán lezárva maradnak az elkészült parkolók és szintén változatlanul a Korház utca felől egyirányú forgalom fenntartása mellett végzik a munkát.

A ligeten keresztül gyalogosok és kerékpárosok számára a felújítási munkák teljes időszakában biztosítva lesz az áthaladás, jellemzően a liget Munkácsy Hotel felőli oldalán. Munkavégzéshez igazodóan korláttal és táblákkal kerül sor majd az aktuális lehatárolásra, közlekedő sáv kijelölésére.

A felújítási munkák időszakában a ligetben működő intézmény – Körörsök Völgye Látogatóközpont – továbbra is működik, működésének feltételeit, megközelítésének lehetőségét kivitelező folyamatosan biztosítja.

Kivitelező a játszóteret rövidesen lezárja. Jelenleg is csak az iskola felől lehet megközelíteni. A lezárást követően a felújítási munkák teljes befejezése után lehet majd újra használatba venni a kibővített, megújult játszóteret.

A Ligeti soron a felújításra kerülő szakaszon az aszfaltozási munkát megelőzően tavaszig az Alföldvíz Zrt kicseréli az elavult ivóvíz gerincvezetéket, ezért annak kivitelezésekor lezárják a liget melletti útszakaszt. Erre a munkára külön készül forgalomterelésre vonatkozó terv.

A területen dolgozó felelős kivitelező:

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

A helyszíni munkák felelős vezetője: Szabó Tamás építésvezető

II. Gőzmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert:

2018. január vége – február hó

A Gőzmalom téren fakivágást végeznek és megkezdődik a bontási munka a Korház utca felöli oldalon. Ott teljesen megszűnik a parkolási lehetőség. A területen és környezetében munkagépek, szállítójárművek mozgására kell számítani. A kétirányú átmenő forgalom változatlan marad a téren.

Az Aradi Vértanúk liget teljes területét lezárta kivitelező, a téren keresztül nem lehet közlekedni.

A területen dolgozó felelős kivitelező:

BÓLEM Építőipari Kft.

Székhely:5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.

A helyszíni munkák felelős vezetője: Nagy László projektvezető

III. Szobor sétány – Élővíz csatorna part:

2018. január vége – február hó

Az Élővíz csatorna melletti projektterületen a csatorna keleti oldalán, a Városi Bíróság épületétől a Gyulai útig terjedő szakaszon kezdődnek meg az építési munkák.

Fakivágást követően a partfal közelében végeznek alapozási munkákat. Az Árpád soron a Deák Ferenc utca - Gyulai út közötti szakaszon kell számítani építéssel kapcsolatos korlátozásokra. Ezen a szakaszon kivitelező építési területként lezárja a területet a vízparttól az útszegélyig, ezért a gyalogosok a sétányt nem használhatják, a bíróság előtti járdán közlekedhetnek. A kerékpárosok - a gyalogosokhoz hasonlóan - a sétány mellett vezetett kerékpárúton nem kerékpározhatnak, az ideglenes forgalmi rend szerint az útburkolaton közlekedhetnek. A parkolósáv bizonyos részét esetenként lezárják átmenetileg, de az útfelületen változatlanul folyamatosan biztosított lesz egy sávon az egyirányú forgalom a Gyulai út felé.

A területen dolgozó felelős kivitelező:

GALÉRIA INVEST Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Irányi u.2.sz. I.5.

A helyszíni munkák felelős vezetője: Margitai Zsolt építésvezető

V. Kossuth tér és kapcsolódó terület részbeni felújítási munkái:

2018. január – február hó

Kivitelezéssel kapcsolatos korlátozásra nem kerül sor.

A területen dolgozó felelős kivitelező:

KÖVIÉP Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.

képviseli: Szabó Tamás Dezső ügyvezető

VI. Hunyadi tér:

2018. február 1.

Az építési munkák megkezdése miatt a tér teljes területén megszűnik a parkolás. Kivitelező leghamarabb ettől az időponttól a parkolásra igénybe vett területeket lezárja. A kivitelezés teljes időszakában csak az építéssel kapcsolatos járművek várakozhatnak a területen. Az ingatlanokba történő be- és kihajtás lehetősége folyamatosan biztosítva lesz, csak átmeneti, rövid korlátozások fordulnak majd elő. Erről az érintetteket kivitelező előzetesen tájékoztatja szórólapon. A téren a kétirányú forgalom biztosítva lesz, a forgalmi rend ilyen szempontból nem változik a területen. A közlekedésre kijelölt felületeket korláttal, szalaggal és táblákkal jelezve határolja le kivitelező.

A területen dolgozó felelős kivitelező:

IP TENDER Kft.

Székhely: 5630 Békés, Széchenyi tér 8/A. fsz.2.

képviseli: Ilyés Péter ügyvezető

Az építési területek környezetében gyalogosan és járművel a kihelyezett táblák szerint közlekedjenek, fokozott körültekintéssel és türelemmel.

A beruházási projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu címre, illetve postán, személyesen a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. sz. 1. emelet 5. sz. iroda címre küldhetők. (Levélben tett bejelentés esetén ne maradjon el az értesítési cím pontos megjelölése.)

Békéscsaba, 2018. 01. 19.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt azonosítószáma: TOP- 6.3.2-15-BC1-2016-00001

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás