HuDeEn
Ön a 4113514 látogatónk

Sporthírek

2017. március 07.
Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a SPORTSZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a

SPORTSZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

(Pályázati azonosító: SPORT/2017.)

 A pályázat célja:       Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő, versenysport, szabadidősport, valamint gyermek- és ifjúsági sportban érdekelt, a Sportkoncepció és sporttámogatási rendszer szerint nem kiemelt sportszervezetek támogatása.

A pályázók köre:

Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő, a Békés Megyei Bíróság, illetőleg Gyulai Törvényszék által nyilvántartásba vett sportegyesületek. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság pályázat útján egy esztendőben legfeljebb 30 sportszervezetet támogat.

A pályázati keretösszeg:                                          13.500.000,- Ft

A pályázat benyújtási határideje:                           2017. március 20.

Támogatási időszak:                                               2017. január 1. – 2017. december 31.

Pályázatot nyújthatnak be:

azon békéscsabai székhellyel rendelkezdő sportszervezetek,

–        amelyek a bejegyzésük időpontjától legalább egy éve folyamatosan, törvényesen működnek;

–        amelyek az Önkormányzat felé eleget tettek valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségüknek;

–        amelyek pontosan elszámoltak a 2016. évi önkormányzati támogatás összegével;

–        amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

–        amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek;1

–        amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozásuk, valamint járulék-, illeték- és vámtartozásuk. 2

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–        Pontosan, hiteles adatokkal kitöltött pályázati űrlapot; a pályázati űrlap vonatkozó hitelesített oldalait: csapatsportágaknál a 11. pontban, az egyéni sportágaknál pedig a 10. pontban foglalt költségvetési adatok igazolását.

Átutalás:

            –  A szakbizottsági döntést követően a nyertes pályázókkal szerződéskötésre kerül sor.   – Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére    figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a   pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására  formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell   benyújtani.)

– A támogatás átutalása a szerződés aláírását követően, egy összegben történik.

A Támogatás az alábbiakra fordítható:

– sportolók ösztöndíja, sportolók foglalkoztatásának költségei, sportolók premizálása, díjazása, jutalmazása;

– a felkészítést segítő szakemberek (edzők, pszichológus, masszőr, a sportszervezet alkalmazásában lévő személy) foglalkoztatásának költségei; ezen sportszakemberek premizálása, díjazása, jutalmazása;

– hazai és külföldi versenyen való részvétel költségei: nevezési, részvételi, regisztrációs díj; játékvezetői- és versenybírói díj; sportolók és edzőik (felkészítőik) szállás- és étkezési költségei; sportolók és edzőik (felkészítőik) utazási költségei (repülő, vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés); utazással kapcsolatos biztosítási díjak (utas- és poggyászbiztosítás); edzőtáborozás;

– sportorvosi költségek; sportegészségügyi költségek (kiegészítő egészségügyi és étkezési szerek: vitaminok, kenőcsök, az OSEI által bevizsgált táplálék kiegészítők);

– sportlétesítmény-használat;

– sportlétesítmény használata, működtetése kapcsán felmerült költségek;

– sportrendezvényekkel kapcsolatos költségek;

– sportszerek, sportfelszerelések javítása, vásárlása, bérlése, szállítása;

–  pályázati önerő;

– postai költségek.

Elszámolás: a támogatott sportszervezetek a tárgyévet követő év január 31-éig kötelesek hitelesített számlamásolatokkal, tételesen elszámolni. Az elszámoláshoz mellékelni kell egy rövid (max. 2500 karakterből álló) szakmai beszámolót.

Egyebek:

 *    A pályázatokat a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság bírálja el.

*        A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság csak azokat a pályázatokat értékeli, amelyek a kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

*        A határidő után vagy hiányosan beérkező pályázatokat a bizottság nem értékeli.

*        A Sportkoncepció és sporttámogatási rendszer az utánpótlás-nevelést mint prioritást fogalmazza meg. Ennek értelmében a sportszervezeteknek az önkormányzati támogatási összeg minimum 70 %-át, (indokolt esetben 60 %-át) igazoltan az utánpótlás-nevelésre kell költenie.

*        Az éves önkormányzati támogatás összege nem haladhatja meg a sportszervezet éves költségvetésének 50 %-át, indokolt esetben 60 %-át.

*        Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

*        A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

*        Civil szervezettel mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.

*        A támogatások nyújtása során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete előírásait megfelelően alkalmazni kell.

 1 Áht. 50. § (1) bek. c) pont

2 Áht. 50. § (3) bek.

A pályázat benyújtásának helye:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 Elbírálás:                  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

márciusi ülésén történik.

 A bizottság döntéséről minden pályázót értesítünk.

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: „SPORT/2017.”

További információ kérhető a 06/66-523-832-es telefonszámon, illetve a laczor@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlapok a fenti-mail címen is igényelhetők, illetve letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap „Hírek” menüpontjának „Pályázati hírek” oldaláról.

 

<
+
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconPÁLYÁZATI_URLAP_SPORT_2017___csapatsportágak.doc (578 KByte)

iconPÁLYÁZATI_URLAP_SPORT_2017___egyéni_sportágak.doc (595 KByte)

iconPÁLYÁZATI_URLAP_SPORT_2017___létesítmény_melléklet.doc (45 KByte)

iconPÁLYÁZATI_URLAP_SPORT_2017___rendezvény_melléklet.doc (60 KByte)

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás