HuDeEn
Ön a 3953355 látogatónk

Közterület-használat engedélyezése

Közterület-használat engedélyezése

Békéscsabán a közterület használat rendjét a 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza. Jellemzően a közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó előírásokat rögzíti e rendelet, de a rendeltetésszerű használatához kapcsolódó közgyűlés által alkotott szabályozások is megjelennek.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának számít különösen:

 • kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,
 • reklám és hirdetőtevékenység,
 • építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása,
 • járművek tárolása,
 • üzemképtelen járművek tárolása,
 • közterületi bontás,
 • nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása,
 • pavilonok, büfé-kocsik és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése,
 • fás szárú növények kitermelése,
 • növényi részek (termések) begyűjtése,
 • postai levélszekrények elhelyezése,
 • film- és televízió felvétel készítése,
 • mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése,
 • rendezvények és kiállítások tartása,
 • taxi megállóhelyek létesítése,
 • repülőtárgyak fel- és leszállása,
 • az önkormányzati közút területének nem közlekedési célú igénybevétele,
 • közművezetékek és berendezéseik elhelyezése,
 • szilárd hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt gyűjtőedényzet tartós elhelyezése,
 • önkormányzati tulajdonú közmű alépítmény igénybevétele,
 • egyéb, az előző pontokba nem sorolható tevékenység.

A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak a vonatkozó engedély beszerzését követően lehet. A rendelet szerint a hatáskör címzettje a polgármester, az ezzel kapcsolatos ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztályán történik. Magánszemélyek az "A" jelű, vállalkozások, cégek a "B" jelű nyomtatvány benyújtásával igényelhetik meg a szükséges engedélyt. A rendelet 20. § (9) bekezdése rögzíti a kérelemhez még bekérhető kiegészítéseket.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott normák szerint számított díjat kell megfizetni. Ez az engedély kézhezvételekor a kérelmezett időtartamra előre egy összegben a kibocsájtott számla ellenében történik. Ez alól kivételt képez a több évre kiadott engedély: a közterület-használata maximum 10 évre engedélyezhető, de a közterület-használat díját évente, a hatályos közterület használati díjnormák alapján kell megfizetni.

Ha a közterület használati engedéllyel rendelkező személy az engedélyezett időszak alatt fel kíván hagyni a közterület rendeltetéstől eltérő használatával, azt írásban kell jeleznie. Jelzésétől a közterület használati díj időarányosan módosításra kerül. Amennyiben ezt az engedélyes nem jelzi előre írásban, a megállapított díj nem módosítható.

A közterület használat megszűnése után az engedélyes köteles gondoskodni a közterület eredeti állapotú helyreállításáról.

Amennyiben az engedélyes a közterület használat során nem tartja be az engedélyben foglaltakat, a kiadott engedély visszavonható.

A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárást kerül lefolytatásra.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás