HuDeEn
Ön a 4113074 látogatónk

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (5600 Békéscsaba, Ady E. u. 30-34., tel.: 66/540-394) az alábbi tartós bentlakást nyújtó intézményeket működteti:

Ady Endre Utcai Idősek Idősek Otthona – 123 férőhely

Csaba Utcai Idősek Otthona – 42 férőhely

Bankó András Utcai Idősek Otthona  – 25 férőhely

Bartók Béla Úti Idősek Otthona – 44 férőhely

Az idősek otthonaiban elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzik, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

A lakóknak teljes körű ellátást biztosít az intézmény, amely az alábbiakat jelenti:

  • lakhatás
  • napi háromszori étkeztetés
  • szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás
  • egészségügyi ellátás
  • mentális gondozás
  • foglalkoztatás

A szolgáltatások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő bármely időskorú és/vagy egészségügyi, szociális helyzete miatt rászorult személy igényelheti a szolgáltatás biztosítását.

Az intézmény soron kívüli elhelyezés iránti kérelmeket is fogad.

Az elhelyezés iránti eljárás az ügyfél (és/vagy törvényes képviselőjének) kérelmére, intézmény jelzésére indul.

A kérelmezés folyamatában az intézmény szakemberei előgondozást végeznek. A kérelem elbírálásáról, valamint az intézményi elhelyezésről az intézményvezető dönt, a soron kívüli kérelmekről a soronkívüliséget elbíráló bizottság.

Az intézményi elhelyezésre várakozni kell, az intézményi elhelyezésre várakozókról nyilvántartás készül.

Az ügyintézés helye, további részletes tájékoztatás: 5600 Békéscsaba, Ady E. u. 30-34. (66/540-394)

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 8–12, valamint szerda délután 13–15.30 óráig

Életfa Idősek Otthona

5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.
Telefon: 66/459-450, fax: 66/527-442

A Békéscsaba és Térségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Életfa Idősek Otthona idősek otthoni ellátást nyújt.

Az egy-, illetve kétszemélyes lakóegységekben az intézmény az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosít.

Intézményi elhelyezésre azok az idős személyek, házaspárok, élettársak jogosultak, akiknek

a) az elhelyezés időpontjában nincs önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonya, illetve bármely lakásra vonatkozó tulajdonjoga;

b) egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Kétszemélyes lakóegységbe házas- és élettársak vagy egyedülálló személy helyezhető el. Két egyedülálló személy együttes kérelmük esetén sem helyezhető el egy lakóegységbe.

A már bentlakó egyedülálló személy kétszemélyes lakóegységbe az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársát utólag is befogadhatja.

Az ellátást igénybe vevő havi térítési díj fizetésére köteles. A térítési díj összegét a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátoskról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet határozza meg.

Az ügyintézés helye, további részletes tájékoztatás:

5600 Békéscsaba, Lencsési út 85.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás