HuDeEn
Ön a 4236388 látogatónk

Telepengedély iránti kérelem

Telepengedély iránti kérelem

T E L E P E N G E D É L Y E Z É S

A telepengedélyezési eljárás jogi alapja:

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről szóló, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló többször módosított 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amely igényelhető a Polgármesteri Hivatal fszt. 1. számú irodájában.

A kérelemhez benyújtandó mellékletek: /a kérelem formanyomtatvány a benyújtandó mellékleteket tartalmazza/

- tevékenység végzésére jogosító okiratok /egyéni vállalkozói igazolvány, társaságok esetén 30

napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, bedolgozók, bérmunkát végzők esetén szerződés stb./

- a telephely használatára való jogosultság igazolása,

- a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

  • segédanyag /adatlap környezetvédelmi állásfoglaláshoz nyomtatvány/

Jogszabályban előírt elintézési határidő: 60 nap

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásban: 5.000 Ft.

A befizetési kötelezettség a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára történő átutalással teljesíthető. A díj készpénzátutalási megbízással való teljesítését, az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni.

Az ügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 1. számú iroda

Telefon: 66/452-252


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás