HuDeEn
Ön a 4296453 látogatónk

Hírek

2018. január 29.
Tájékoztatás lakossági fórumról
Tájékoztatjuk a Tisztelt helyi lakosságot, civil és gazdálkodó szerveket, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) módosítja a hatályos településrendezési eszközeit.
A módosítást az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint hajtja végre.
A Kormányrendeletben meghatározott eljárás szabályszerűségének biztosítása érdekében a tervezett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetési eljárás keretén belül lakossági fórum (a továbbiakban: Fórum) megtartásával a tervezett módosításokkal kapcsolatban tájékoztatni kell a lakosságot.

A partnerségi egyeztetési eljárás szabályait az Önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 17/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A Fórum helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Mokos terme.

A Fórum időpontja: 2018. február 21. (szerda) 1000.

A javaslatokat, észrevételeket írásban előzetesen is meg lehet tenni, egy erre a célra szerkesztett adatlapon, amelyet a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban személyesen lehet átvenni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. középső, díszudvar). Az adatlapok leadásának határideje 2018. február 21. (szerda) 1000.

A hatályos településrendezési eszközök az alábbi helyeken és céllal módosulnak:

  1. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. VII. 10.) Korm. rendeletben nevesített Wenckheim kerékpárút nyomvonalának feltüntetése a Településrendezési Eszközökben.
  2. Békéscsaba Fényes városrészén, a 17208/1 hrsz.-ú, a 0136/60 hrsz.-ú, 17198 hrsz.-ú és a 17194 hrsz.-ú földrészletek által határolt terület Lke-IK (kertvárosias lakóterület, ikres beépítéssel) övezeti besorolása Lf-OK (falusias lakóterület oldalhatáron álló beépítéssel) övezeti besorolásra változik, és ezzel együtt a területen belüli, 8,5 m szélességű tervezett út is levételre kerül a Településrendezési Eszközökről.
  3. A Kormányrendelet szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város településrendezési eszközei, amelyek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6.-i állapota szerinti követelmények és jelkulcsok alapján készültek, 2018. december 31-ig alkalmazhatóak, ezért a településrendezési eszközökben át kell vezetni a hatályos OTÉK előírásait.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              VÁROSÉPÍTÉSZETI CSOPORT

 

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás