HuDeEn
Ön a 4236391 látogatónk

Hírek

2009. november 26.
Használatba vették a diákok a volt SZTK-pályát

Az IBSEN Palota átépítése kapcsán a Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) megállapodott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Városi Önkormányzat) abban, hogy a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályáját a beruházás megvalósításához részben igénybe veszi, részben pedig felvonulási területként használja.

 

A Városi Önkormányzat vállalta, hogy a pálya pótlására az önkormányzat tulajdonában lévő és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett, a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban belterület 4078/1 hrsz. alatt felvett sporttelepen a Kis Tabán utca felőli aszfaltburkolattal ellátott sportpálya átépítésével kerül sor.

A pályafelújítás terve a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályával és az érintett intézménnyel egyeztetett módon úgy készül el, hogy az elbontott anyagok minél nagyobb arányban kerüljenek felhasználásra.

 

A Megyei Önkormányzat a szakközépiskola sportpályájának kiváltási költségeihez egyszeri 10 millió forintos költséggel járul hozzá a két önkormányzat által megkötött megállapodásnak megfelelően.

A pálya átépítése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. irányításával valósult meg. Az építésre rendelkezésre álló forrásból Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 19 millió forintot fejlesztési támogatásként adott át a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére.

Az átépítés 2009. szeptember 24-én elkészült, amelynek során a pálya megvilágítása felújításra került, új aszfaltborítás került kialakításra, két új kosárlabdapalánk került kihelyezésre, labdafogó kerítés, ill. háló épült a pálya köré, illetve az elbontott anyagok felhasználásával egy lelátó is megépítésre került. Az aszfaltozási munkák befejeződése után a pálya műanyag burkolattal került leborításra, így szeptemberben az elbontott pályához hasonló jó minőségű sportlétesítményt vehettek birtokba az iskola tanulói.

 

Helyszín

Összeg

Megjegyzés

Sportlétesítmények 2009. évi átadással

30.673.603,- Ft

Az összes sportlétesítmény az extrém pályával együtt.

SZTK pálya

19.000.000,- Ft

A Közgyűlés által az SZTK pálya átépítésére jóváhagyott összeg.

Gerlai Sportpálya

21.700.000,- Ft

 

Összesen

71.373.603,- Ft

Az összeg a felújítások és fejlesztések 2.166.600,- Ft-os tervezési díját nem tartalmazzák.

2010. évre tervezett felújítások várható költsége (Szabó Pál Téri Iskola melletti létesítmény, Trefort utcai játszótér fejlesztés, Fényes sportlétesítmény kialakítás)

33.815.000,- Ft

a sportlétesítmény, amely a Szabó Pál Téri Iskola melletti létesítmény az eredeti tervek szerint Tölgyfa utcára került megtervezésre kerül megvalósításra, 

Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények szükségszerű felújításai,fejlesztései

 

 

Gerlai Általános Művelődési Központ (Békéscsaba, Csabai út 1.) területén, sportpálya építés

 

A beruházás költsége: 21.700.000,- Ft

Az önkormányzat a pályaépítéshez szükséges területet két szomszédos telekből történő földrészletek megvásárlásával biztosította.

Megépítésre került 1035 m2 felületű aszfaltburkolatú sportpálya, különböző labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz) számára burkolati jelek felfestésével.

A pálya körül labdafogó kerítés készült. A pálya csapadékvíz elvezetése folyóka építésével és az utcai közcsatornába vezetésével megoldott.

A pálya tornaterem felöli megközelítésére kiselemes térkő burkolatú járda készült.

 

A kivitelezési munkák kezdésének időpontja: 2009. május

A kivitelezési munkák befejezésének időpontja: 2009. augusztus 14.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város közterületein lévő szabadtéri sportlétesítmények szükségszerű felújítási, valamint középtávú (öt évre szóló) fejlesztési terve elkészült. Melyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 18-i ülésén elfogadott.

A Közgyűlési döntés nyomán 2008. évben a fenti táblázatban felsorolt felújítási, és beruházási munkák, előkészítése, megtervezése, terveztetése már 2008 év elején megkezdődött.

2008. július 31-én elkészültek a területekre vonatkozó építési engedélyezési tervek, melyek az építési hatósághoz benyújtásra kerültek.

 

A sportlétesítményeken a 2008. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 

A Lencsési úti Ifjúsági Parkban: kosárlabda pálya aszfaltjának rendbehozatala, padok kihelyezése (4 db), kosárlabda palánkok kihelyezése (legalább 3 db), szemeteskukák kihelyezése (4 db), esőfogó kihelyezése, füves focipályák rendbehozatala, pingpongasztalok rendbehozatala, a szánkódomb mellett természetes elemekből extrém pálya kialakítása fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 25.

 

A Dohány utcai Ifjúsági Parkban: futballpálya újraaszfaltozása, a pályák felfestése [futballpálya, kosárlabdapálya], sportolói padok esőfogóval (2db) kihelyezése + szurkolói padok (4 db) kihelyezése, rögzítése, kosárlabdapalánkok (2 db) kihelyezése, labdafogó hálók cseréje, új, a szabályoknak s az előírásoknak megfelelő kapuk kihelyezése (2 db), rögzítése,

kisméretű mozgatható kapuk kihelyezése (2 db), világítás kiépítése pálya mellé, ping-pong asztal kihelyezése, hulladékgyűjtők kihelyezése, a pálya melletti terep rendezése, szánkódomb mellett természetes elemekből extrém kerékpáros pálya kialakítása fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 25.

 

Útbaigazító táblák: A szabadtéri sportlétesítmények helyszínén egységes ismertető táblák kerülnek kihelyezésre, melyen feltüntetésre kerül a sportlétesítmény neve, a fontosabb hívandó telefonszámok, és a játszóeszközök felsorolása. A városközpontban egy, a szabadtéri sportlétesítményeket, valamint az ifjúsági játszótereket feltüntető térkép, információs tábla kihelyezése fog megtörténni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 15.

 

A Tolnai utcai, Petőfi utcai, Bánszky utcai, valamint a Sportcsarnok melletti játszótereken kisebb fejlesztések valósulnak meg általában szemetes edények, valamint kosárlabda palánkok kerülnek kihelyezésre az érintett helyeken. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 15.

 

Pacsirta utcai játszótér: A füves labdarúgó pálya egyik kapuja mögé labdafogó háló kerül felépítésre A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 15.

 

Rózsa utcai Ifjúsági Park: A kapuk mögötti labdafogó háló rendbehozatala, a salakpálya felújítása, padok kihelyezése, természetes elemekből extrém pálya kialakítása kerékpárosok részére, nagy teherbírású (középiskolások számára is használható) játékok beszerzése fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. május 12.

 

Munkácsy téri sportlétesítmény: Labdafogó háló cseréje, pingpongasztal javítása, kosárlabda palánk és gyűrű felszerelése, pálya újraaszfaltozása, környezetének rendbetétele pályacsíkok felfestése fog megtörténni. A közbeszerzési eljárás a fejlesztésre jelenleg folyamatban van, a munkák elvégzésének várható befejezése 2009. június 2.

 

Vécsey utcai sportlétesítmény: Aszfaltpálya újraaszfaltozása, 2 db rögzített kapu kihelyezése, labdafogó kerítés rendbe hozatala, bejáró forgó elemének pótlása, pályacsíkok felfestése. A közbeszerzési eljárás a fejlesztésre jelenleg folyamatban van, a munkák elvégzésének várható befejezése 2009. június 2.

 

Petőfi utcai sportlétesítmény: a pálya melletti fák gyökérmetszése, kosárlabda palánkok (2 db) kihelyezése, rögzítése, kapuk lefestése fog megtörténni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 15.

 

Lehel utcai játszótér (új): A volt 3. sz. iskola sportudvara. A sportudvar iskolaépülettől történő elválasztása már megtörtént, jelenleg a II. ütem közbeszerzése folyik, melynek keretén belül kijavítják az aszfaltos kézilabdapályát, elbontásra kerül a lábteniszpálya, és szemetes edények, illetve új kosárlabda palánkok kerülnek kihelyezésre. A közbeszerzési eljárás a II. ütem fejlesztésére jelenleg folyamatban van a munka várható befejezése 2009. június 2.

 

Bánszky utcai sportlétesítmény: Kosárlabda palánkok kerülnek kihelyezésre, és a labdafogó háló kijavításra kerül. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezési határideje: 2009. április 15.

 

Játszótér kerítés építés: A Fövenyes utcai, valamint a Tolnai-Kisszik utcai játszótér kerítése fog megújulni. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, a munkák várható befejezése: 2009. május 26.

 

A 2009. évben a sportlétesítmény felújítási program szerint 1 helyszínen történt sportlétesítmény felújítás, fejlesztés:

 

-          a sportcsarnok melletti extrém pálya újabb elemekkel bővült, amelynek keretén belül egy magyarországi viszonylatban is jelentős fejlesztés került megvalósításra ezen a pályán,

 

A 2009. évi tervben szerepelt még a Tölgyfa utcai Ifjúsági Park kialakítása, azonban az eredeti terület nem volt alkalmas a megvalósításra, ezért új helyszín került meghatározásra., illetve az erre a sportlétesítményre tervezett fejlesztések a 2010. évben egyszerre kerülnek megvalósításra, erről a Közgyűlés 2009. november 19-i ülésén döntött. Így a Tölgyfa utcai tervezett feladatokra összesen 27.500.000,- Ft került jóváhagyásra.

 

A 2010. évben a Trefort utcai játszótéren fognak megvalósulni újabb fejlesztések, többek között kosárlabda-pálya, grafiti fal is kialakításra kerül, illetve Fényesen kerül kialakításra egy új sportlétesítmény labdarúgó pályával ping-pong asztalokkal, pihenőpadokkal.

 

Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények szükségszerű felújításai, fejlesztései

 

Létesítmény

Elfogadott felújítások

Beruházási összeg

(bruttó)

Átadás időpontja

Megjegyzés

1. Pacsirta u. (Gerla)

- füves labdarúgó pálya rendbehozatala

- labdafogó hálók telepítése

394.800 Ft

2009. május 12.

 

2. Dohány u. (Mezőmegyer)

- futballpálya újraaszfaltozása,

- a pályák felfestése [futballpálya, kosárlabdapálya],

- sportolói padok esőfogóval (2db) kihelyezése + szurkolói padok (4 db) kihelyezése, rögzítése,

- kosárlabdapalánkok (2 db) kihelyezése,

- labdafogó hálók cseréje,

- új, a szabályoknak s az előírásoknak megfelelő kapuk kihelyezése (2 db), rögzítése,

- kisméretű mozgatható kapuk kihelyezése (2 db),

- világítás kiépítése pálya mellé,

- ping-pong asztal kihelyezése,

- hulladékgyűjtők kihelyezése,

- a pálya melletti terep rendezése,

- szánkódomb mellett természetes elemekből extrém kerékpáros pálya kialakítása,

3.251.400 Ft

2009. április 25.

 

3. Rózsa u. (Erzsébethely)

- a kapuk mögötti labdafogó háló rendbehozatala,

- a salakpálya felújítása,

- padok kihelyezése,

- természetes elemekből extrém pálya kialakítása kerékpárosok részére,

- nagy teherbírású (középiskolások számára is használható) játékok beszerzése

5.100.000 Ft

2009. május 12.

 

4. Tolnai u.

- a labdafogó hálók kijavítása,

- szemetes kukák (3 db) kihelyezése,

39.840 Ft

2009. április 15.

 

5. Munkácsy tér

- labdafogó háló cseréje,

- pingpongasztal javítása,

- kosárlabda palánk és gyűrű felszerelése,

- pálya újraaszfaltozása, környezetének rendbetétele - pályacsíkok felfestése.

 

2009. június 2.

A meghívásos közbeszerzési eljárás 2009. márciusában indult el.

6. Vécsey u.

- aszfaltpálya újraaszfaltozása,

- 2 db rögzített kapu kihelyezése,

- labdafogó kerítés rendbe hozatala,

- bejáró forgó elemének pótlása,

- pályacsíkok felfestése.

 

2009. június 2.

A meghívásos közbeszerzési eljárás 2009. márciusában indult el.

7. Petőfi u.

(Wlassits sétány)

-    a pálya melletti fák gyökérmetszése,

-    kosárlabda palánkok (2 db) kihelyezése, rögzítése,

-    kapuk lefestése

57.360 Ft

2009. április 15.

 

8. Lehel u.

(volt Bcs-i 3. sz. Ált. Isk. sportudvara)

-  az aszfaltpályák kijavítása,

-  a volt iskolaépülettől kerítéssel történő elválasztás,

-  a Lehel utcai szomszéd felőli kapu labdafogó hálójának magasítása, megerősítése,

-  a Lehel utcai kerítésen kapu nyitása.

 

2009. június 2.

 

9. Bánszky u.

- a kapuk mögött a labdafogó háló rendbehozatala,

- kosárlabda palánkok kihelyezése, rögzítése

57.360 Ft

2009. április 15.

 

10. Lencsési út

(József Attila Általános Iskola melletti terület)

 

 

IFJÚSÁGI PARK

-    kosárlabda pálya aszfaltjának rendbehozatala,

-    padok kihelyezése (4 db),

-    kosárlabda palánkok kihelyezése (legalább 3 db),

-    szemeteskukák kihelyezése (4 db),

-    esőfogó kihelyezése,

-    füves focipályák rendbehozatala,

-    pingpongasztalok rendbehozatala,

-    a szánkódomb mellett természetes elemekből extrém pálya kialakítása kerékpárosok részére.

1.341.114 Ft

2009. április 25.

 

11. Sportcsarnok melletti extrém sportpálya

- rögzített szemetes kukák kihelyezése,

- a figyelmeztető táblák rendbehozatala, kiegészítése

39.840 Ft

2009. április 15.

 

Városközpont

 

Valamennyi szabadtéri sportlétesítmény

 

-    a városközpontban egy, a szabadtéri sportlétesítményeket, valamint az ifjúsági játszótereket feltüntető térkép, információs tábla kihelyezése,

-    egységes táblák kihelyezése az érintett tereken, azok nevének, valamint a létesítmények használati szabályának feltüntetésével

595.800 Ft

2009. április 15

  


 

 

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás