HuDeEn
Ön a 4283989 látogatónk

Hírek

2012. december 21.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet
Békéscsabai Intézményellátó Centrum igazgató munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-       gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,

-       tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását,

-       tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,

-       közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

 

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • felsőfokú iskolai végzettség,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Köznevelési intézménynél végzett gazdasági-műszaki szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap. (2013. január 17.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport vezetője nyújt a 66/ 523-814- es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Szvercsák Szilvia jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 22.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, Csabai Mérleg, www.bekescsaba.hu

 

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás