HuDeEn
Ön a 4288533 látogatónk

Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság

 3 fő képviselő

Titkár:

Bende-Engelhardt Judit, tel: 66/452-252/1423

E-mail: bende@bekescsaba.hu

 

Elnök:

Tímár Ella

Képviselő tagok:

Herczeg Tamás

Fülöp Csaba

 

A bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság: 

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

            d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre. 

 

Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság

a)          Véleményezi a közbeszerzési terv módosítását.

b)         Előzetes egyetértését adja azon szerződés megkötéséhez, amely  kizárólagos szerzői jog keletkeztetésére irányul.

c)         Vizsgálja a közbeszerzési szabályzat gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására.

 

 

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás