HuDeEn
Ön a 4283980 látogatónk

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2010.10.14-2014.10.27.

2014. október 27. napjától mint Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve mint Lakásügyi Bizottság működik tovább!

Elnök: Dr. Kerekes Attila

Titkár:Farkas Hajnalka (66)452-252/4240
e-mail: farkas@bekescsaba.hu   

Képviselő tagok:

Dr. Fábián Ágnes

Herczeg Tamás

Szabóné Kocziha Tünde

 

Nem képviselő tagok:

Dr. Tóth János

Dr. Andrássy Gyula

Galisz Géza


 

 
A bizottság feladatkörei:

A bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság:  

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

 d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

A bizottság részletes feladatai

1.1. Egészségügyi területen: 

1.        

a/         Kidolgozza a város egészségügyi alapellátása működésének koncepcióját.

b/         Véleményezi a város egészségügyi ellátásának helyzetét, az egészségügyi ágazathoz tartozó intézmények fejlesztésének lehetőségeit, az egészségügyi alapellátás működésének és fejlesztésének koncepcióját.

c/         Véleményezi az egészségügyi intézmények stratégiai elképzeléseit.

d/         Véleményezi az egészségügyi intézmények strukturális változásait.

e/         A Kórház Felügyelő Bizottsággal együttműködve ellenőrzi az egészségügyi intézmények költségvetési egyensúlyát, vizsgálja gazdaságos működését, a beruházások, felújítások költség-haszon elemzését.

f/          Ellenőrzi és véleményezi az egészségügyi intézmények eszközkihasználtságát.

g)         Véleményezi a város egészségfejlesztési célkitűzéseinek megvalósulását. Ösztönzi a civil szervezetek és az intézmények részvételét a programokban.

  

1.2. Szociális területen: 

a/         Kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális szolgáltatás tervezési koncepcióját.

b/         Véleményt nyilvánít a város szociális ellátásának helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről.

c/          Kezdeményezi a helyi szociális jellegű támogatási rendszerek kidolgozását.

d/         Véleményezi a szociális ágazat feladatkörébe tartozó pályázatokat.

e/         Együttműködik az önkormányzat szociális intézményeivel, az egyházakkal, karitatív szervekkel és a szociális gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel.

 

 1.3. Lakásügyi területen: 

a/         Véleményezi az önkormányzat lakásgazdálkodásának koncepcióját.

b/         Véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben.

c/          Véleményezi a mindenkor hatályos, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) módosításának tervezetét.

d/         Pályázatot ír ki és gyakorolja a lakásrendeletben meghatározott jogosítványait.

 e/         Kezdeményezi az elkülönített lakásalap felhasználását

Dokumentumok, állományok
Jegyzokönyv_nyilvános_2014.01.29.doc
Meghívó.pdf
Meghívó.pdf
Meghívó.pdf
meghívó_20140129.doc
Jegyzokönyv___03..pdf
Jegyzokönyv___nyilvános_02.20..pdf
Jegyzokönyv___nyilvános_06hó.pdf
Jegyzokönyv___nyilvános_09hó.doc
Jegyzokönyv__O1.23..pdf
Jegyzokönyv_02.11..pdf
Jegyzokönyv_nyilvános_2013.11.13.pdf
Jegyzokönyv_nyilvános_2013_12_11.doc
Jegyzokönyv_nyilvános_20131016.pdf
JKV._04.24..pdf
Meghívó.doc
Meghívó_02.11..pdf
Meghívó_04.24..pdf
Meghívó_06.26.
Meghívó_06hó.pdf
Meghívó_2013.10.16.pdf
Meghívó_2013.12.11.doc
Meghívó_20131113.pdf
Meghívó_O1.23..pdf
Meghívó_O2.2O..pdf
Meghívó_O3.27._.pdf
Jegyzokönyv____04.25..pdf
Jegyzokönyv____06.20..pdf
Jegyzokönyv____10.24.pdf
Jegyzokönyv____O2.22..pdf
Jegyzokönyv___11.21..pdf
Jegyzokönyv__03.28..pdf
Jegyzokönyv__09.03.pdf
Jegyzokönyv__09.26..pdf
Jegyzokönyv_01.25..pdf
Jegyzokönyv_05.23..pdf
Jegyzokönyv_12.12..pdf
Meghívo_01.25.pdf
Meghivo_02.pdf
Meghívó_03.28..pdf
Meghívó_04.25..pdf
Meghívó_2012.05.23..pdf
Meghívó_2012.06.20..pdf
Meghívó_2012.09.03._soron_kívüli.pdf
Meghívó_2012.09.26..pdf
Meghívó_2012.10.24..pdf
Meghívó_2012.11.21..pdf
Meghívó_2012.12.12..pdf
Jegyzokönyv__05.25..pdf
Jegyzokönyv__09.14..pdf
Jegyzokönyv_01.19..pdf
Jegyzokönyv_02.16..pdf
Jegyzokönyv_03.23..pdf
Jegyzokönyv_04.20..pdf
Jegyzokönyv_05.18..pdf
Jegyzokönyv_06.15..pdf
Jegyzokönyv_10.12..pdf
Jegyzokönyv_11.16..pdf
Jegyzokönyv_12.05..pdf
Meghívó_01.19..pdf
Meghívó_02.16..pdf
Meghívó_03.23..pdf
Meghívó_04.20..pdf
Meghívó_05.18..pdf
Meghívó_05.25..pdf
Meghívó_06.15..pdf
Meghívó_09.14..pdf
Meghívó_10.12..pdf
Meghívó_11.16..pdf
Meghívó_12.05..pdf
Jegyzokönyv__06.16..pdf
Jegyzokonyv_01.13..pdf
Jegyzokonyv_02.10..pdf
Jegyzokonyv_03.10..pdf
Jegyzokonyv_04.21..pdf
Jegyzokonyv_05.19..pdf
Jegyzokönyv_12.08..pdf
Meghivo_01.13..pdf
Meghivo_02.10..pdf
Meghivo_03.10..pdf
Meghivo_04.21..pdf
Meghivo_05.19..pdf
Meghivo_06.16..pdf
Meghívó_12.08..pdf
Jegyzokonyv_01.14..pdf
Jegyzokonyv_02.11..pdf
Jegyzokonyv_03.25..pdf
Jegyzokonyv_04.15..pdf
Jegyzokonyv_05.06..pdf
Jegyzokonyv_05.13..pdf
Jegyzokonyv_06.17..pdf
Jegyzokonyv_09.16..pdf
Jegyzokonyv_10.14..pdf
Jegyzokonyv_10.22..pdf
Jegyzokonyv_11.11..pdf
Jegyzokonyv_12.09..pdf
Meghivo_01.14..pdf
Meghivo_02.11..pdf
Meghivo_03.25..pdf
Meghivo_04.15..pdf
Meghivo_05.06..pdf
Meghivo_05.13..pdf
Meghivo_06.17..pdf
Meghivo_09.16..pdf
Meghivo_10.14..pdf
Meghivo_10.22..pdf
Meghivo_11.11..pdf
Meghivo_12.09..pdf
Jegyzokonyv_01.16..pdf
Jegyzokonyv_02.20..pdf
Jegyzokonyv_03.19..pdf
Jegyzokönyv_04.16..pdf
Jegyzokonyv_05.14..pdf
Jegyzokonyv_05.21..pdf
Jegyzokonyv_06.11..pdf
Jegyzokonyv_07.02..pdf
Jegyzokonyv_09.10..pdf
Jegyzokonyv_10.20..pdf
Jegyzokonyv_11.19..pdf
Jegyzokonyv_12.10..pdf
Jegyzokonyv_12.17..pdf
Jegyzokonyv_12.18..pdf
Meghivo_01.16..pdf
Meghivo_02.20..pdf
Meghivo_03.19..pdf
Meghivo_04.16..pdf
Meghivo_05.14..pdf
Meghivo_05.21..pdf
Meghivo_06.11..pdf
Meghivo_07.02..pdf
Meghivo_09.10..pdf
Meghivo_10.20..pdf
Meghivo_11.19..pdf
Meghivo_12.10..pdf
Meghivo_12.17..pdf
Meghivo_12.18..pdf
Jegyzokonyv_01.15..pdf
Jegyzokonyv_01.22..pdf
Jegyzokonyv_02.05..pdf
Jegyzokonyv_02.22..pdf
Jegyzokonyv_03.19..pdf
Jegyzokonyv_03.29..pdf
Jegyzokonyv_04.10..pdf
Jegyzokonyv_04.16..pdf
Jegyzokonyv_05.21..pdf
Jegyzokonyv_06.18..pdf
Jegyzokonyv_06.28..pdf
Jegyzokonyv_07.11..pdf
Jegyzokonyv_09.10..pdf
Jegyzokonyv_10.08..pdf
Jegyzokonyv_10.18..pdf
Jegyzokonyv_11.12..pdf
Jegyzokonyv_12.05..pdf
Meghívó__06.28..pdf
Meghivo_01.15..pdf
Meghivo_02.05..pdf
Meghivo_03.19..pdf
Meghivo_03.29..pdf
Meghivo_04.10..pdf
Meghivo_04.16..pdf
Meghivo_05.21..pdf
Meghivo_06.18..pdf
Meghivo_07.11..pdf
Meghívó_09.10..pdf
Meghívó_10.08..pdf
Meghivo_10.18..pdf
Meghivo_11.12..pdf
Meghivo_11.19..pdf
Meghivo_12.05..pdf
Jegyzokonyv_01.18..pdf
Jegyzokonyv_02.15..pdf
Jegyzokonyv_03.16..pdf
Jegyzokonyv_04.12..pdf
Jegyzokonyv_05.03..pdf
Jegyzokonyv_05.31..pdf
Jegyzokonyv_06.28..pdf
Jegyzokonyv_09.06..pdf
Jegyzokonyv_10.18..pdf
Jegyzokonyv_11.06..pdf
Jegyzokonyv_12.04..pdf
Meghivo_01.18..pdf
Meghivo_02.15..pdf
Meghivo_03.16..pdf
Meghivo_04.12..pdf
Meghivo_05.03..pdf
Meghivo_05.31..pdf
Meghivo_06.28..pdf
Meghivo_09.06..pdf
Meghivo_10.18..pdf
Meghivo_11.06..pdf
Meghivo_12.04..pdf
Jegyzokönyv___nyilvános.doc
Jegyzokönyv___nyilvános.doc
Jegyzokönyv_nyilvános20140326.doc
Meghívó.doc
Meghívó.pdf
meghívó_20140129.doc
meghívó20140326.doc
meghívó20140423.doc

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás