HuDeEn
Ön a 4282780 látogatónk

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2010.10.14-2014.10.27.

2014. október 27. napjától mint Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve mint Lakásügyi Bizottság működik tovább!

Elnök: Dr. Kerekes Attila

Titkár:Farkas Hajnalka (66)452-252/4240
e-mail: farkas@bekescsaba.hu   

Képviselő tagok:

Dr. Fábián Ágnes

Herczeg Tamás

Szabóné Kocziha Tünde

 

Nem képviselő tagok:

Dr. Tóth János

Dr. Andrássy Gyula

Galisz Géza


 

 
A bizottság feladatkörei:

A bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság:  

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

 d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

A bizottság részletes feladatai

1.1. Egészségügyi területen: 

1.        

a/         Kidolgozza a város egészségügyi alapellátása működésének koncepcióját.

b/         Véleményezi a város egészségügyi ellátásának helyzetét, az egészségügyi ágazathoz tartozó intézmények fejlesztésének lehetőségeit, az egészségügyi alapellátás működésének és fejlesztésének koncepcióját.

c/         Véleményezi az egészségügyi intézmények stratégiai elképzeléseit.

d/         Véleményezi az egészségügyi intézmények strukturális változásait.

e/         A Kórház Felügyelő Bizottsággal együttműködve ellenőrzi az egészségügyi intézmények költségvetési egyensúlyát, vizsgálja gazdaságos működését, a beruházások, felújítások költség-haszon elemzését.

f/          Ellenőrzi és véleményezi az egészségügyi intézmények eszközkihasználtságát.

g)         Véleményezi a város egészségfejlesztési célkitűzéseinek megvalósulását. Ösztönzi a civil szervezetek és az intézmények részvételét a programokban.

  

1.2. Szociális területen: 

a/         Kidolgozza az önkormányzat kötelező feladatát képező szociális szolgáltatás tervezési koncepcióját.

b/         Véleményt nyilvánít a város szociális ellátásának helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről.

c/          Kezdeményezi a helyi szociális jellegű támogatási rendszerek kidolgozását.

d/         Véleményezi a szociális ágazat feladatkörébe tartozó pályázatokat.

e/         Együttműködik az önkormányzat szociális intézményeivel, az egyházakkal, karitatív szervekkel és a szociális gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel.

 

 1.3. Lakásügyi területen: 

a/         Véleményezi az önkormányzat lakásgazdálkodásának koncepcióját.

b/         Véleményt nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat érintő kérdésekben.

c/          Véleményezi a mindenkor hatályos, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) módosításának tervezetét.

d/         Pályázatot ír ki és gyakorolja a lakásrendeletben meghatározott jogosítványait.

 e/         Kezdeményezi az elkülönített lakásalap felhasználását

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi bizottság

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás