HuDeEn
Ön a 4155593 látogatónk

Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság

(5 fő képviselő + 4 fő nem képviselő tag)

Titkár:

Szabóné Ádám Erika

tel: 66/452-252/2471, 20/9428584

E-mail: adam@bekescsaba.hu

 

Elnök:

Bíró Csaba

 

Képviselő tagok:

Dr. Fábián Ágnes

Bíró János

Takács Péter

Fülöp Csaba

 

Nem képviselő tagok:

Szente Béla

Futaki Sándor

Csicsely Tamás

Körömi János Géza

A bizottság feladatkörei:    

A bizottságok általános feladatköre 

31. §

A bizottság:

a)         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b)         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c)         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

d)        szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e)         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f)         előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g)         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h)         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben,

i)          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j)          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k)         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket,

l)          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

  Közművelődési,  Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság részletes feladatai: 

1.         Előkészíti, illetve véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési feladatellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket, koncepciókat, rendelettervezeteket, e feladatkörök támogatási rendszerét.

2.         Kezdeményezi vagy véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési önkormányzati intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására vonatkozó előterjesztéseket. Véleményezi az intézmények alapító okiratának módosítását, azok névhasználatát.

3.         Javaslatot tesz az intézmények magasabb vezetői munkakörei betöltésére kiírandó pályázat feltételeire. Meghallgatja a pályázókat, véleményezi a pályázatokat és közművelődési intézmények esetén ellátja a szakmai bizottsági feladatokat.

4.         Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési és közgyűjteményi, előadó-művészeti, ifjúsági, testnevelési, sport és köznevelési létesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati beruházások és azok támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.

5.         Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását, véleményezi az intézmények által készített és önrész biztosítását igénylő pályázatokat és javaslatot tesz az önrész biztosítására.

6.         Értékeli a helyi kitüntetésekre beérkezett javaslatokat, kezdeményezi a nem helyi kitüntetésekre történő felterjesztést.

7.         Kapcsolatot tart az ágazathoz kapcsolódó civil szervezetekkel és diákönkormányzatokkal, segítséget nyújt működési feltételeik megteremtéséhez, javaslatot tesz meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását szolgáló közművelődési megállapodás megkötésére.

8.         Véleményezi az ágazat területén működő közalapítványok alapító okiratainak módosítását, az éves beszámolókat.

9.         Véleményezi a költségvetésben szereplő oktatási, közművelődési és sport felújítási és fejlesztési előirányzatok felhasználását.

10.       Véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását, javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására.

11.       Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások értékesítését.

12.       Javaslatot tesz a közösségi színtér, illetve közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti intézmény használatának szabályaira, működésének módjára, valamint a közművelődési, közgyűjteményi intézmény feladataira.

13.       Javaslatot tesz a nem helyi önkormányzat, nem állami szerv, illetve állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési  intézménnyel történő, valamint pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény vonatkozásában történő megállapodások megkötésére.

14.       Véleményezi az önkormányzati működtetésű köznevelési intézmények működtetését érintő oktatásszakmai döntéseket.

15.       Véleményezi a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetői kinevezését.

16.       Évente egy alkalommal beszámoltatja a Békéscsabai Intézményellátó Centrum vezetőjét a köznevelési intézmények működtetésének helyzetéről.

17.       Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének kinevezése vonatkozásában [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 68. § (1)].

18.       Kialakítja álláspontját az állami intézményfenntartó központ döntése vagy véleményének kialakítása előtt az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, önkormányzati működtetésű köznevelési intézmény megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása, nevének megállapítása, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása vonatkozásában [Köznev. tv . 83. § (4)].

19.       Kialakítja álláspontját a kormányhivatal által meghatározott iskolai felvételi körzetek, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete vonatkozásában [Köznev. tv. 50. § (8), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1)].

20.       Véleményezi a Sportkoncepciót.

Dokumentumok, állományok
Jegyzokönyv_01_24.pdf
Jegyzokönyv_02_13.pdf
Jegyzokönyv_02_21.pdf
Meghívó_01_24.pdf
Meghívó_02_13.pdf
Meghívó_02_21.pdf
Jegyzokönyv_01_25.pdf
Jegyzokönyv_02_22.pdf
Jegyzokönyv_03_06.pdf
Jegyzokönyv_03_29.pdf
Jegyzokönyv_04_07.pdf
Jegyzokönyv_04_26.pdf
Jegyzokönyv_05_16.pdf
Jegyzokönyv_05_24.pdf
Jegyzokönyv_06_14.pdf
Jegyzokönyv_09_27.pdf
Jegyzokönyv_10_25.pdf
Jegyzokönyv_11_22.pdf
jegyzokönyv_12_13.pdf
Kivonat_zárt_04_26.pdf
Kivonat_zárt_06_14.pdf
Kivonat_zárt_09_27.pdf
Kivonat_zárt_10_25.pdf
Kivonat_zárt_11_22.pdf
Meghívó_01_25.pdf
Meghívó_02_22.pdf
Meghívó_03_06.pdf
Meghívó_03_29.pdf
Meghívó_04_07.pdf
Meghívó_04_26.pdf
Meghívó_05_16.pdf
Meghívó_05_24.pdf
Meghívó_06_14.pdf
Meghívó_09_27.pdf
Meghívó_10_25.pdf
Meghívó_11_22.pdf
Meghívó_12_13.pdf
Jegyzokönyv_01_27.pdf
Jegyzokönyv_02_24.pdf
Jegyzokönyv_03_01.pdf
Jegyzokönyv_03_24.pdf
jegyzokönyv_04_27_.pdf
jegyzokönyv_05_25.pdf
Jegyzokönyv_06_15.pdf
Jegyzokönyv_06_23.pdf
Jegyzokönyv_09_21.pdf
Jegyzokönyv_10_19.pdf
Jegyzokönyv_11_16.pdf
Jegyzokönyv_11_17.pdf
jegyzokönyv_11_22.pdf
Jegyzokönyv_12_14.pdf
Kivonat_zárt_01_27.pdf
Kivonat_zárt_04_27.pdf
Kivonat_zárt_06_15.pdf
Kivonat_zárt_10_19.pdf
Kivonat_zárt_11_16.pdf
Kivonat_zárt_12_14.pdf
Meghívó_01_27.pdf
Meghívó_02_24.pdf
Meghívó_03_01.pdf
Meghívó_03_23.pdf
Meghívó_04_27.pdf
Meghívó_05_25.pdf
Meghívó_06_15.pdf
Meghívó_06_23.pdf
Meghívó_08_04.pdf
Meghívó_09_21.pdf
Meghívó_10_19.pdf
Meghívó_11_16.pdf
Meghívó_11_17.pdf
Meghívó_11_22.pdf
Meghívó_12_14.pdf
Jegyzokönyv_01_28.pdf
Jegyzokönyv_02_25.pdf
Jegyzokönyv_03_25.pdf
Jegyzokönyv_04_13.pdf
Jegyzokönyv_04_22.pdf
Jegyzokönyv_05_20.pdf
Jegyzokönyv_05_29.pdf
jegyzokönyv_09_28.pdf
Jegyzokönyv_10_28.pdf
Jegyzokönyv_11_24.pdf
Jegyzokönyv_12_16.pdf
Kivonat_zárt_02_25.pdf
Kivonat_zárt_04_22.pdf
Kivonat_zárt_05_20.pdf
Kivonat_zárt_06_24.pdf
Kivonat_zárt_09_28.pdf
Kivonat_zárt_10_28.pdf
Kivonat_zárt_11_24.pdf
Kivonat_zárt_12_16.pdf
Meghívó_01_28.pdf
Meghívó_02_25.pdf
Meghívó_03_25.pdf
Meghívó_04_13.pdf
Meghívó_04_22.pdf
Meghívó_05_20.pdf
Meghívó_05_29.pdf
Meghívó_06_24.pdf
Meghívó_09_28.pdf
Meghívó_10_28.pdf
Meghívó_11_24.pdf
Meghívó_12_16.pdf
Jegyzokönyv_01_28.pdf
Jegyzokönyv_02_25.pdf
Jegyzokönyv_04_23.pdf
Jegyzokönyv_05_27.pdf
Jegyzokönyv_06_24.pdf
Jegyzokönyv_09_16.pdf
Jegyzokönyv_11_26.pdf
Jegyzokönyv_12_17.pdf
Meghívó_01_28.pdf
Meghívó_02_25.pdf
Meghívó_04_23.pdf
Meghívó_05_27.pdf
Meghívó_06_24.pdf
Meghívó_09_16.pdf
Meghívó_11_26.pdf
Meghívó_12_17.pdf
Jegyzokönyv_01_21.pdf
Jegyzokönyv_02_19.pdf
Jegyzokönyv_03_26.pdf
Jegyzokönyv_04_23.pdf
Jegyzokonyv_05_15_soron_kívüli.pdf
Jegyzokönyv_05_28.pdf
Jegyzokönyv_06_25.pdf
Jegyzokönyv_08_06_soron_kívüli_pdf.pdf
Jegyzökonyv_10_08.pdf
Jegyzokönyv_11_12.pdf
Jegyzokonyv_12_10.pdf
Meghívó_01_21.pdf
Meghívó_02_19.pdf
Meghívó_03_26..pdf
Meghívó_04_23.pdf
Meghívó_05_15_soron_kívüli.pdf
Meghívó_05_28.pdf
Meghívó_06_25.pdf
Meghívó_08_06._soron_kívüli.pdf
Meghívó_10_08.pdf
Meghívó_11_12.pdf
Meghívó_12_10.pdf
Jegyzokonyv_01_23.pdf
Jegyzokonyv_02.20.pdf
Jegyzokönyv_03_27.pdf
Jegyzokönyv_04.24.pdf
Jegyzokönyv_05_22.pdf
Jegyzokonyv_06_19.pdf
Jegyzokönyv_09_25.pdf
Jegyzokonyv_10_24.pdf
Jegyzökönyv_11_20..pdf
Jegyzökönyv_12_11.pdf
Meghívó_01.23..pdf
Meghívó_02.20..pdf
Meghívó_03.27..pdf
Meghívó_04.24.pdf
Meghívó_05_22..pdf
Meghívó_06_19.pdf
Meghívó_09_25.pdf
Meghívó_10_24.pdf
Meghívó_11_20.pdf
Meghívó_12_11..pdf
Jegyzokönyv_01.18.pdf
Jegyzokönyv_02.15..pdf
Jegyzokönyv_02.25..pdf
Jegyzokönyv_03.04..pdf
Jegyzokönyv_03.21..pdf
Jegyzokönyv_04.19..pdf
Jegyzokönyv_05.17..pdf
Jegyzokönyv_06.14..pdf
Jegyzokönyv_06.24..pdf
Jegyzokönyv_09.13..pdf
Jegyzokönyv_10.11..pdf
Jegyzokönyv_11.15..pdf
Jegyzokönyv_12.12..pdf
Jegyzokönyv_12.16..pdf
Meghívó_01.18..pdf
Meghívó_02.15..pdf
Meghívó_02.25..pdf
Meghívó_03.04..pdf
Meghívó_03.21..pdf
Meghívó_04.19..pdf
Meghívó_05.17.pdf
Meghívó_06.14..pdf
Meghívó_06.24..pdf
Meghívó_09.13..pdf
Meghívó_10.11..pdf
Meghívó_11.15..pdf
Meghívó_12.12..pdf
Meghívó_12.16..pdf
10._Sz_iskola_támogatási_kérelme.pdf
Békéscsabai_K.K.2010_beszámoló.pdf
Békéscsabai_K.K.2011_munkaterv.pdf
E_1.pdf
E_2.pdf
Gerlai_ÁMK_2010.évi_beszámoló.pdf
Gerlai_ÁMK_2011._évi_munkaterve.pdf
Gerlai_ÁMK_2011._évi_tám._kérelme.pdf
I_1.pdf
Ifjpály._felhívás_2011..doc
K_1.pdf
K_2.pdf
K_3.pdf
K_4.pdf
K_5.pdf
K_6.pdf
Nyári_szünet_2011összesített.xls
O_1.pdf
O_1_mell.pdf
O_2.pdf
O_3.pdf
O_4.pdf
O_5.pdf
O_6.pdf
O_7.pdf
Ovoda_körzetek_2011.pdf
Rácz_Bettina_támogatási_kérelme.pdf
S_1.pdf
S_2.pdf
Szakképzési_hozzájárulások.pdf
beszámoló.pdf
eloterjesztés.pdf
összegzo_szakvélemény.pdf
Jegyzokonyv_01.13..pdf
Jegyzokonyv_02.10..pdf
Jegyzokonyv_03.10..pdf
Jegyzokönyv_05.19..pdf
Jegyzokönyv_05.19..pdf
Jegyzokönyv_05.27..pdf
Jegyzokönyv_06.14..pdf
Jegyzokönyv_09.15..pdf
Jegyzokönyv_11.09..pdf
Meghivo_01.13..pdf
Meghivo_02.10..pdf
Meghivo_03.10..pdf
Meghivo_04.21..pdf
Meghivo_05.19..pdf
Meghívó_05.27..pdf
Meghivo_06.14..pdf
Meghívó_09.15..pdf
Meghívó_11.09..pdf
Meghívó_12.07..pdf
Meghívó_12.17..pdf
Jegyzokonyv_01.14..pdf
Jegyzokonyv_02.19..pdf
Jegyzokonyv_03.25..pdf
Jegyzokonyv_04.22..pdf
Jegyzokonyv_05.06..pdf
Jegyzokonyv_06.17..pdf
Jegyzokonyv_07.29..pdf
Jegyzokonyv_09.16..pdf
Jegyzokonyv_10.14..pdf
Jegyzokönyv_11.11..pdf
Meghivo_01.14..pdf
Meghivo_02.11..pdf
Meghivo_02.19..pdf
Meghivo_04.22..pdf
Meghivo_05.06..pdf
Meghivo_06.17..pdf
Meghivo_09.16..pdf
Meghivo_10.14..pdf
Meghivo_11.11..pdf
Jegyzokonyv_01.16..pdf
Jegyzokonyv_02.20..pdf
Jegyzokonyv_03.19..pdf
Jegyzokonyv_04.16..pdf
Jegyzokonyv_04.21..pdf
Jegyzokonyv_05_14.pdf
Jegyzokonyv_06.11..pdf
Jegyzokonyv_07.02..pdf
Jegyzokonyv_07.10..pdf
Jegyzokonyv_09.10..pdf
Jegyzokonyv_10.16..pdf
Jegyzokonyv_10.21..pdf
Jegyzokonyv_11.12..pdf
Jegyzokonyv_12.10..pdf
Meghivo_02.20..pdf
Meghivo_03.19..pdf
Meghivo_04.16..pdf
Meghivo_04.21..pdf
Meghivo_05.14..pdf
Meghivo_06.11..pdf
Meghivo_07.02..pdf
Meghivo_07.10..pdf
Meghivo_09.10..pdf
Meghivo_10.16..pdf
Meghivo_10.21..pdf
Meghivo_11.12..pdf
Meghivo_12.10..pdf
Jegyzokonyv_01.17..pdf
Jegyzokonyv_02.07..pdf
Jegyzokonyv_03.07..pdf
Jegyzokonyv_03.21..pdf
Jegyzokonyv_04.18..pdf
Jegyzokonyv_04.26..pdf
Jegyzokonyv_05.22..pdf
Jegyzokonyv_05.31..pdf
Jegyzokonyv_06.20..pdf
Jegyzokonyv_07.12..pdf
Jegyzokonyv_08.29..pdf
Jegyzokonyv_09.12..pdf
Jegyzokonyv_10.10..pdf
Jegyzokönyv_10.17..pdf
Jegyzokonyv_11.14..pdf
Jegyzokonyv_12.05..pdf
Meghivo_02.07..pdf
Meghivo_03.07..pdf
Meghivo_03.21..pdf
Meghivo_04.18..pdf
Meghivo_04.26..pdf
Meghivo_05.22..pdf
Meghivo_05.31..pdf
Meghivo_06.20..pdf
Meghivo_07.12..pdf
Meghivo_08.29..pdf
Meghivo_09.12..pdf
Meghivo_10.10..pdf
Meghivo_10.17..pdf
Meghivo_11.14..pdf
Meghivo_12.05..pdf

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás