HuDeEn
Ön a 4170005 látogatónk

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

6 fő képviselő + 5 fő nem képviselő

Titkár: Palánczné Madarász Edit /Tel.:66/452-252/1471

E-mail: palancz@bekescsaba.hu

Elnök:                   Dr. Ferenczi Attila

Képviselő tagok:

Kutyej Pál

Tímár Ella

Bíró János

Dr. Kerekes Attila

Miklós Attila


Nem képviselő tagok:

Labos Tibor

Filadelfi Szabolcs Mátyás

Nagy Sándor

Hrabovszki Gyögy

Prókai ZoltánA bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság: 

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, 

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

 d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

  

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részletes feladatköre:

Gazdasági területen: 

a)         Kidolgozza az önkormányzat vállalkozási, vagyoni koncepcióját.

b)         Véleményezi az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok, vállalkozások és az önkormányzati intézmények alapítására, átalakítására, megszüntetésére, önkormányzati intézmények vállalkozásba adására vonatkozó döntés-tervezeteket.

c)         Ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységet, a közgyűlés ilyen irányú döntéseivel összhangban.

d)         Véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját és üzleti terveit.

e)         Önkormányzati tulajdonrésszel működő egyéb gazdasági társaságokban lévő vagyoni értékű jogok, értékpapírok hasznosítását véleményezi.

f)          Kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel.

g)         Véleményezi az önkormányzati intézmények, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az alapítványok alapító okiratait.

h)         Javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket. 

 

Pénzügyi és költségvetési területen: 

a)         Véleményezi az éves költségvetésről és zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, valamint a végrehajtásról szóló évközi beszámolókat.

b)         Az éves zárszámadással egyidejűleg véleményezi az önkormányzat éves vagyonváltozásáról szóló jelentést.

c)         Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

d)         Figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az elkülönített pénzügyi alapokra. Értékeli a költségvetési tartalékok alakulását.

e)         Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.  

f)          Véleményezi azokat a közgyűlési előterjesztéseket, amelyek a városi költségvetés számára követeléseket, illetve kötelezettségeket (bevételeket, illetve kiadásokat) tartalmaznak.

g)         Ellenőrzi a kisebbségi önkormányzatok esetében a közgyűlés által biztosított támogatás célszerű felhasználását.

 

Dokumentumok, állományok
Jegyzokönyv_2018._február_13.pdf
Jegyzokonyv_2018_februar_20.pdf
Jegyzokonyv_2018_februar_22.pdf
Jegyzokönyv_2018_január_23.pdf
Meghivo_2018_februar_13.pdf
Meghivo_2018_februar_20.pdf
Meghivo_2018_februar_22.pdf
Meghivo_2018_januar_23.pdf
Meghivo_2018_marcius_20.pdf
Jegyzokönyv_2017_április_25..pdf
Jegyzokönyv_2017_április_27.pdf
Jegyzokonyv_2017_aprilis_4.pdf
Jegyzokonyv_2017_augusztus_17.pdf
Jegyzokonyv_2017_december_12.pdf
Jegyzokonyv_2017_februar_15.pdf
Jegyzokonyv_2017_februar_16.pdf
Jegyzokonyv_2017_februar_21.pdf
Jegyzokonyv_2017_januar_24.pdf
Jegyzokonyv_2017_januar_25.pdf
Jegyzokonyv_2017_julius_11.pdf
Jegyzokönyv_2017_július_25.pdf
Jegyzokonyv_2017_június_13.pdf
Jegyzokonyv_2017_junius_15.pdf
Jegyzokonyv_2017_majus_17.pdf
Jegyzokonyv_2017_majus_23.pdf
Jegyzokonyv_2017_majus_25.pdf
jegyzokonyv_2017_marcius_28.pdf
Jegyzokonyv_2017_november_16.pdf
Jegyzokonyv_2017_november_21.pdf
Jegyzokonyv_2017_október_24.pdf
Jegyzokonyv_2017_október_26.pdf
Jegyzokonyv_2017_szeptember_26.pdf
Kivonat_2017._október_24_ei_zart_ülésrol.pdf
Kivonat_2017_aprilis_25_zart_ules.pdf
Kivonat_2017_februar_21_zart_ules.pdf
Kivonat_2017_majus_25_zart_ules.pdf
Kivonat_2017_marcius_28_zart_ules.pdf
Meghívó_2016_januar_24.pdf
Meghívó_2017._februar_15.pdf
Meghívó_2017._marcius_28.pdf
Meghívó_2017__október_26.pdf
Meghivo_2017_aprilis_25.pdf
Meghivo_2017_aprilis_27.pdf
Meghivo_2017_április_4.pdf
Meghívó_2017_augusztus_17.pdf
Meghívó_2017_december_12.pdf
Meghivo_2017_februar_16.pdf
Meghivo_2017_februar_21.pdf
Meghivo_2017_januar_25.pdf
Meghivo_2017_julius_11.pdf
Meghívó_2017_július_25.pdf
Meghívó_2017_junius_13.pdf
Meghivo_2017_junius_15.pdf
Meghívó_2017_majus_23.pdf
Meghívó_2017_május_25.pdf
Meghívó_2017_november_16.pdf
Meghívó_2017_november_21.pdf
Meghivó_2017_oktober_24.pdf
Meghivo_2017_szeptember_26.pdf
Jegyzokönyv_2016_agusztus_23.pdf
Jegyzokönyv_2016_április_25.pdf
Jegyzokonyv_2016_augusztus_4.pdf
Jegyzokönyv_2016_december_13.pdf
Jegyzokonyv_2016_december_2.pdf
Jegyzokonyv_2016_februar_23.pdf
Jegyzokonyv_2016_januar_26.pdf
Jegyzokonyv_2016_julius_18.pdf
Jegyzokonyv_2016_julius_4.pdf
Jegyzokönyv_2016_junius_14.pdf
Jegyzokonyv_2016_majus_24.pdf
Jegyzokonyv_2016_majus_9.pdf
Jegyzokonyv_2016_március_22.pdf
Jegyzokonyv_2016_marcius_24.pdf
Jegyzokonyv_2016_november_14.pdf
Jegyzokonyv_2016_november_17.pdf
Jegyzokonyv_2016_november_17_egyuttes.pdf
Jegyzokonyv_2016_oktober_18.pdf
Jegyzokonyv_2016_szeptember_20.pdf
Kivonat_2016_december_13_zart.pdf
Kivonat_2016_januar_26_zart.pdf
Kivonat_2016_november_14_zart.pdf
Meghivo_2016._januar_7.pdf
Meghívó_2016._június_14.pdf
Meghívó_2016_aprilis_25.pdf
Meghivo_2016_augusztus_23.pdf
Meghivo_2016_augusztus_4.pdf
Meghívó_2016_december_13.pdf
Meghivo_2016_december_2.pdf
Meghívó_2016_február_23.pdf
MEGHÍVÓ_2016_januar_26.pdf
Meghívó_2016_julius_18.pdf
Meghívó_2016_julius_4.pdf
Meghivo_2016_majus_24.pdf
Meghivo_2016_majus_9.pdf
Meghivo_2016_marcius_22.pdf
Meghivo_2016_november_14.pdf
Meghivo_2016_november_17.pdf
MEGHÍVÓ_2016_oktober_18.pdf
Meghívó_2016_szeptember_20.pdf
Jegyzokonyv_2015._marcius_24.pdf
Jegyzokönyv_2015._marcius_26.pdf
Jegyzokonyv_2015_aprilis_10.pdf
Jegyzokonyv_2015_aprilis_21.pdf
Jegyzokonyv_2015_augusztus_27.pdf
Jegyzokonyv_2015_augusztus_6.pdf
Jegyzokonyv_2015_december_15.pdf
Jegyzokonyv_2015_februar_24.pdf
Jegyzokonyv_2015_februar_26.pdf
Jegyzokonyv_2015_januar_12.pdf
Jegyzokonyv_2015_januar_21.pdf
Jegyzokonyv_2015_januar_27.pdf
Jegyzokönyv_2015_junius_23.pdf
Jegyzokonyv_2015_junius_5.pdf
Jegyzokonyv_2015_majus_19.pdf
Jegyzokonyv_2015_majus_21.pdf
Jegyzokonyv_2015_majus_5.pdf
Jegyzokonyv_2015_marcius_9.pdf
Jegyzokönyv_2015_november_24.pdf
Jegyzokönyv_2015_oktober_27.pdf
Jegyzokonyv_2015_oktober_29.pdf
Jegyzokonyv_2015_szeptember_10.pdf
Jegyzokonyv_2015_szeptember_23.pdf
Jegyzokonyv_2015_szeptember_28.pdf
Kivonat_2015._majus_19_zart.doc
Kivonat_2015._marcius_26_zart.doc
Kivonat_2015_december_15_zart.doc
Kivonat_2015_marcius_24_zart.doc
Kivonat_2015_november_24_zart.doc
Kivonat_2015_oktober_27_zart.doc
Kivonat_2015_szeptember_23_zart.doc
Meghívó_2015._augusztus_6.pdf
Meghívó_2015._január_12.pdf
Meghivo_2015._januar_21.pdf
Meghívó_2015._január_27..pdf
Meghívó_2015._marcius_26.pdf
Meghívó_2015._november_24.pdf
Meghivo_2015._október_27.pdf
Meghívó_2015._szeptember_23..pdf
Meghivo_2015_aprilis_10.pdf
Meghivo_2015_aprilis_21.pdf
Meghivo_2015_augusztus_27.pdf
Meghivo_2015_december_15.pdf
Meghivo_2015_februar_24.pdf
Meghivo_2015_februar_26.pdf
Meghívó_2015_junius_23.pdf
Meghivo_2015_junius_5.pdf
Meghivo_2015_majus_19.pdf
Meghivo_2015_majus_21.pdf
Meghivo_2015_majus_5.pdf
Meghivo_2015_marcius_24.pdf
Meghivo_2015_marcius_9.pdf
Meghivo_2015_oktober_29.pdf
Meghivo_2015_szeptember_10.pdf
Meghivo_2015_szeptember_28.pdf
jegyzokonyv_2014._augusztus_26.pdf
Jegyzokönyv_2014._december_16.pdf
jegyzokonyv_2014_aprilis_24.pdf
jegyzokonyv_2014_aprilis_25.pdf
jegyzokonyv_2014_februar_25.pdf
jegyzokonyv_2014_februar_28_egyuttes.pdf
Jegyzokonyv_2014_januar_28.pdf
jegyzokonyv_2014_julius_15.pdf
jegyzokonyv_2014_junius_26.pdf
jegyzokonyv_2014_majus_27.pdf
jegyzokonyv_2014_marcius_12.pdf
Jegyzokonyv_2014_marcius_25.pdf
Jegyzokonyv_2014_oktober_1.pdf
jegyzokonyv_2014_szeptember_16.pdf
Jegyzokonyv_2014_szeptember_18.pdf
Jegyzokonyv2014_nov_25melleklet.pdf
Jegyzokonyv2014_november_25.pdf
Kivonat_2014_december_16_zart.doc
Kivonat_2014_februar_25_zart.doc
Kivonat_2014_januar_28_zart.doc
Kivonat_2014_szeptember_16_zart.doc
Meghivo_2014._november_25..pdf
Meghivo_2014_aprilis_24.pdf
Meghivo_2014_augusztus_26.pdf
Meghivo_2014_december_16.pdf
Meghivo_2014_februar_25.pdf
meghivo_2014_februar_28.pdf
Meghivo_2014_januar_28.pdf
Meghivo_2014_julius_15.pdf
Meghivo_2014_junius_26.pdf
Meghivo_2014_majus_27.pdf
Meghivo_2014_marcius_12.pdf
Meghivo_2014_marcius_25.pdf
Meghivo_2014_szeptember_16.pdf
Meghivo_2014_szeptember_18.pdf
Meghívó_2015._szeptember_28.pdf
Melleklet_2014._szeptember_16_jegyzokonyv_24._napirendi_pontjahoz.pdf
jegyzokonyv_2013._februar_19.pdf
jegyzokonyv_2013._marcius_29.pdf
jegyzokonyv_2013_aprilis_23.pdf
jegyzokonyv_2013_aprilis_26.pdf
jegyzokonyv_2013_december_10.DOC
jegyzokonyv_2013_december_13.DOC
jegyzokonyv_2013_február_12.pdf
jegyzokonyv_2013_januar_21.pdf
jegyzokonyv_2013_julius_30.pdf
jegyzokonyv_2013_junius_20.pdf
jegyzokonyv_2013_junius_27.pdf
jegyzokonyv_2013_majus_28.pdf
jegyzokonyv_2013_marcius_21.pdf
jegyzokonyv_2013_marcius_26..pdf
jegyzokonyv_2013_november_13.pdf
jegyzokonyv_2013_november_15.pdf
jegyzokonyv_2013_oktober_15.pdf
jegyzokonyv_2013_szeptember_24.pdf
Kivonat_2013_november_13_zart.doc
meghivo_2013_12_13.pdf
meghivo_20130121.pdf
meghivo_20130212.pdf
meghivo_20130219.pdf
meghivo_20130321.pdf
meghivo_20130326.pdf
meghivo_20130329.pdf
meghivo_20130423.pdf
meghivo_20130426.pdf
meghivo_20130528.pdf
meghivo_20130620.pdf
meghivo_20130627.pdf
meghivo_20130730.pdf
meghivo_20130924.pdf
meghivo_20131015.pdf
meghivo_20131113.pdf
meghivo_20131210.pdf
jegyzokonyv_2012._januar_24..pdf
jegyzokonyv_2012._november_15.pdf
jegyzokonyv_2012_aprilis_26.pdf
jegyzokonyv_2012_december_11.pdf
jegyzokonyv_2012_december_14.pdf
jegyzokonyv_2012_december_7.pdf
jegyzokonyv_2012_februar_21.pdf
jegyzokonyv_2012_februar_24.pdf
jegyzokonyv_2012_julius_10.pdf
Jegyzokonyv_2012_julius_26.pdf
jegyzokonyv_2012_junius_19.pdf
jegyzokonyv_2012_majus_22.pdf
jegyzokonyv_2012_marcius_27.pdf
jegyzokonyv_2012_oktober_25.pdf
jegyzokonyv_2012_szeptember_25.pdf
jegyzokonyv_2012_szeptember_3.pdf
jegyzokonyv_2012_szeptember_4.pdf
Kivonat_2012_marcius_27_zart.doc
kivonat_2012_oktober_25_zart.doc
meghivo_120124.pdf
meghivo_120221.pdf
meghivo_120224.pdf
meghivo_120327.pdf
meghivo_120426.pdf
meghivo_120522.pdf
meghivo_120619.pdf
meghivo_120710.pdf
meghivo_120726.pdf
meghivo_120903.pdf
meghivo_120904.pdf
meghivo_120925.pdf
meghivo_121025.pdf
meghivo_121115_soron_kivuli.pdf
meghivo_121120.pdf
meghivo_121207_soron_kivuli.pdf
meghivo_121211.pdf
meghivo_121214_soron_kivuli.pdf
Jegyzokönyv_01.25..pdf
Jegyzokönyv_02.17..pdf
Jegyzokönyv_02.22..pdf
Jegyzokönyv_03.22.pdf
Jegyzokönyv_03.25.pdf
Jegyzokönyv_04.21..pdf
Jegyzokönyv_04.26..pdf
Jegyzokönyv_05.19.pdf
Jegyzokönyv_05.24.pdf
Jegyzokönyv_05.27.pdf
Jegyzokönyv_06.07.pdf
Jegyzokönyv_06.22.pdf
Jegyzokönyv_07.29.pdf
Jegyzokönyv_08.08.pdf
Jegyzokönyv_08.10.pdf
Jegyzokönyv_09.13.pdf
Jegyzokönyv_09.20.pdf
Jegyzokönyv_10.13.pdf
Jegyzokönyv_10.21..pdf
Jegyzokönyv_11.15.pdf
jegyzokonyv_111213.pdf
jegyzokonyv_111216.pdf
jegyzokonyv_121116__egyuttes.pdf
kivonat_2011._december_13_zart.doc
Kivonat_2011._november_15_zart.doc
Kivonat_2011_aprilis_26_zart.doc
Kivonat_2011_december_16_zart_kozos.doc
Kivonat_2011_februar_17_zart.doc
Kivonat_2011_junius_22_zart.doc
Kivonat_2011_junius_7_zart.doc
Kivonat_2011_majus_24_zart.doc
Kivonat_2011_oktober_18_zart.doc
Meghívó_01.25..pdf
Meghívó_01.25..pdf
Meghívó_02.17..pdf
Meghívó_02.22..pdf
Meghívó_03.22.pdf
Meghívó_03.22.pdf
Meghívó_03.25..pdf
Meghívó_04.26.pdf
Meghívó_05.19.pdf
Meghívó_05.24.pdf
Meghívó_05.27.pdf
Meghívó_06.22.pdf
Meghívó_07.29.pdf
Meghívó_08.08.pdf
Meghívó_08.10.pdf
Meghívó_09.13.pdf
Meghívó_09.13.pdf
Meghívó_09.20.pdf
Meghívó_10.13..pdf
Meghívó_10.21..pdf
Meghívó_11.15..pdf
Meghívó_12.13..pdf
Meghívó111216.pdf
Jegyzokönyv_2010.11.11..pdf
Jegyzokönyv_2010.11.16..pdf
Jegyzokönyv_2010.12.02..pdf
Jegyzokönyv_2010.12.09..pdf
Jegyzokönyv_2010.12.14.pdf
Kivonat_2010_november_11_zÁRT.doc
Meghívó_2010.11.11..pdf
Meghívó_2010.11.16.pdf
Meghívó_2010.12.02..pdf
Meghívó_2010.12.09.pdf
Meghívó_2010.12.14.pdf

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás