HuDeEn
Ön a 4161803 látogatónk

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

6 fő képviselő + 5 fő nem képviselő

Titkár: Palánczné Madarász Edit /Tel.:66/452-252/1471

E-mail: palancz@bekescsaba.hu

Elnök:                   Dr. Ferenczi Attila

Képviselő tagok:

Kutyej Pál

Tímár Ella

Bíró János

Dr. Kerekes Attila

Miklós Attila


Nem képviselő tagok:

Labos Tibor

Filadelfi Szabolcs Mátyás

Nagy Sándor

Hrabovszki Gyögy

Prókai ZoltánA bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság: 

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, 

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

 d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

  

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részletes feladatköre:

Gazdasági területen: 

a)         Kidolgozza az önkormányzat vállalkozási, vagyoni koncepcióját.

b)         Véleményezi az önkormányzati részvételű gazdasági társaságok, vállalkozások és az önkormányzati intézmények alapítására, átalakítására, megszüntetésére, önkormányzati intézmények vállalkozásba adására vonatkozó döntés-tervezeteket.

c)         Ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységet, a közgyűlés ilyen irányú döntéseivel összhangban.

d)         Véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját és üzleti terveit.

e)         Önkormányzati tulajdonrésszel működő egyéb gazdasági társaságokban lévő vagyoni értékű jogok, értékpapírok hasznosítását véleményezi.

f)          Kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel.

g)         Véleményezi az önkormányzati intézmények, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok és az alapítványok alapító okiratait.

h)         Javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket. 

 

Pénzügyi és költségvetési területen: 

a)         Véleményezi az éves költségvetésről és zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, valamint a végrehajtásról szóló évközi beszámolókat.

b)         Az éves zárszámadással egyidejűleg véleményezi az önkormányzat éves vagyonváltozásáról szóló jelentést.

c)         Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

d)         Figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az elkülönített pénzügyi alapokra. Értékeli a költségvetési tartalékok alakulását.

e)         Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.  

f)          Véleményezi azokat a közgyűlési előterjesztéseket, amelyek a városi költségvetés számára követeléseket, illetve kötelezettségeket (bevételeket, illetve kiadásokat) tartalmaznak.

g)         Ellenőrzi a kisebbségi önkormányzatok esetében a közgyűlés által biztosított támogatás célszerű felhasználását.

 

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Pénzügyi,Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás