HuDeEn
Ön a 4235897 látogatónk

Megújuló energia

A megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése a fenntartható fejlődést segíti és növeli az energiabiztonságot. Békéscsaba önkormányzata arra törekszik, hogy a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználásával csökkentse saját energetikai kiadásait. A város új fejlesztési projektjei már tartalmazzák az alternatív energiák hasznosítását az épületek fűtési rendszereinek kialakításánál, az épületkorszerűsítéseknél.

Békéscsaba Fejlesztési Stratégiája kitér a szennyvíziszap és egyéb hulladékok energetikai célú hasznosításának lehetséges módjaira. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor programjának köszönhetően elkészült egy a dél-alföldi régióra, ezen belül Békés megyére vonatkozó tanulmány, amely felméri a térség megújuló energiapotenciálját, és javaslatokat tesz azok hasznosítására.

A régió, földrajzi helyzetéből adódóan, háromfajta megújuló energiaforrásra támaszkodhat:

  • geotermikus energia
  • napenergia
  • biomassza

A termálvíz

A dél-alföldi régió így Békés megye is a geotermikus potenciál tekintetében kiemelkedik Magyarország többi régiója közül. Ennek oka az Alföld déli része alatt elterülő felső-pannon korú üledékes medence, melynek porózus homok-homokkő rétegei jelentős termálvízkészleteket tartalmaznak. A Magyarországon történt rendszerváltás előtti időkben a termálvíz jelentős részét hasznosították a mezőgazdasági termelésben, amely a rendszerváltást követően visszaesett. Jelenleg Békés megyében 136 üzemelő és 46 lezárt termálkút van, amelyek közül több kút hőfoka meghaladja a 80-90 ºC-ot.

Földhő

Békés megye olyan geológiai adottságokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a földhő széles körben történő hasznosítását. A régió, így a megye alatt elhelyezkedő kőzettömeg hőmérséklete az európai átlagnál melegebb, világviszonylatban Izland vulkanikus területe után itt a legmagasabb a geotermikus gradiens. Ez azt jelenti, hogy a területen a Föld belseje felé haladva, 100 méterenként a hőmérséklet 5-7 ºC-al emelkedik, ami a bolygónk átlagos értékének 1,5-2-szerese. A földhő kihasználására lehetőség nyílik ipari és ingatlanberuházásoknál egyaránt.

Napenergia

A dél-alföldi régió, ezen belül Békés megye a globál-sugárzás szempontjából Magyarország legkedvezőbb adottságú területe. Az éves napfénytartam eléri a 2000-2100 órát. Jelenleg a napenergia hasznosítása csak a kommunális használatú meleg víz előállítására korlátozódik. A napsugárzás energetikai hasznosítására kiváló lehetőségek kínálkoznak ipari szinten is.

Rendelkezésre álló biomassza potenciál

A dél-alföldi régió évenkénti megújuló teljes föld feletti biomasszatömege 9,454 millió tonna szárazanyag, melynek bruttó energiatartalma 180 PJ. A biomassza energetikai célú hasznosíthatósága igen széles körű:

  • közvetlen elégetés
  • biodízel-, bioetanol-előállítás
  • biogáz-előállítás

A megújuló energiaforrások hasznosításával a vállalatok csökkenteni tudják energiafüggőségüket.


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás