HuDeEn
Ön a 4282789 látogatónk

Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2006.10.12-2010.10.14-ig

2010. október 14-től mint Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság működik tovább! 

Elnök: Vrbovszki Viktor

Titkár: Vandlikné Lengyel Edit (66)452-252/1141

e-mail: lengyeled@bekescsaba.hu


Tagok:

Hirka Tamás

Hrabovszki György


Külső tagok:

Dr. Kovács László

Gregor László

A bizottság feladatkörei:

A bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság: 

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

d/         szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

 

Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság részletes feladatai:  

Ügyrendi feladatok: 

a)         Ellátja a közgyűlés ülésein a titkos szavazással kapcsolatos teendőket, valamint az ügyrendi teendőket.

b)         Folyamatosan figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását, különös tekintettel a testületi ülések menetére. Amennyiben az SZMSZ-től való eltérést tapasztal, jelzéssel él a polgármester felé.

c)         Összeállítja a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, indokolt esetben indítványozza módosítását, vagy kiegészítését.

d)         A feladatkör szerint illetékes bizottság véleményezését követően véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.

e)         Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat. A polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételéről és az ezzel kapcsolatos eljárási rendről szóló részletes szabályokat az SZMSZ  4. sz. melléklete tartalmazza.

f)          Vizsgálja a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a képviselők közgyűlésen és bizottsági üléseken való megjelenését.

g)         Véleményezi a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének a közgyűlési döntések törvényességével kapcsolatban tett felhívását, véleményt nyilvánít az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztésről.

h)         Felkérésre véleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő jelentősebb, közgyűlés elé kerülő jogügyletekben.

i)          vizsgálja a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok, a polgármester összeférhetetlenségi ügyeit, előkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési döntést,

 j)          engedélyezi a polgármester szabadságát.

k)         Meghatározza a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező éves kiemelt célokat.

 

Ellenőrzési feladatok: 

a)         Véleményezi a pénzügyi ellenőrzéssel összefüggő közgyűlési előterjesztéseket.

b)         Ellenőrzi a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos közgyűlési döntések megvalósítását.

c)         Az ellenőrzések lefolytatásához, amennyiben indokolt, szakértő közreműködését veheti igénybe.

Dokumentumok, állományok
Jegyzokönyv_01.14.pdf
Jegyzokönyv_02.11..pdf
Jegyzokönyv_05.20..pdf
Jegyzokönyv_06.15..pdf
Jegyzokönyv_06.24.pdf
Jegyzokönyv_09.15..pdf
Meghívó_01.14.pdf
Meghívó_02.11..pdf
Meghívó_05.20.pdf
Meghívó_06.15..pdf
Meghívó_06.24..pdf
Meghívó_08.18..pdf
Meghívó_09.15..pdf
Jegyzokonyv_01.15..pdf
Jegyzokonyv_01.20..pdf
Jegyzokonyv_02.12..pdf
Jegyzokonyv_02.18..pdf
Jegyzokonyv_03.11..pdf
Jegyzokonyv_03.26..pdf
Jegyzokonyv_05.07..pdf
Jegyzokonyv_09.17..pdf
Jegyzokonyv_10.20..pdf
Jegyzokonyv_11.12..pdf
Jegyzokonyv_12.15..pdf
Meghivo_01.15..pdf
Meghivo_01.20..pdf
Meghivo_02.12..pdf
Meghivo_02.18..pdf
Meghivo_03.11..pdf
Meghivo_05.07..pdf
Meghivo_06.18..pdf
Meghivo_09.17..pdf
Meghivo_10.20..pdf
Meghivo_11.12..pdf
Meghivo_12.15..pdf
Jegyzokönyv_01.17.pdf
Jegyzokönyv_02.21.pdf
Jegyzokönyv_03.20.pdf
Jegyzokönyv_04.21.pdf
Jegyzokönyv_05.14.pdf
Jegyzokönyv_06.11.pdf
Jegyzokönyv_07.03.pdf
Jegyzokönyv_09.09..pdf
Jegyzokönyv_10.09..pdf
Jegyzokönyv_10.16..pdf
Jegyzokönyv_10.22..pdf
Jegyzokönyv_11.13.pdf
Meghivo_01.17..pdf
Meghivo_02.21..pdf
Meghivo_05.14..pdf
Meghivo_07.03..pdf
Meghívó_09.02..pdf
Meghivo_09.09..pdf
Meghívó_10.09..pdf
Meghívó_10.22..pdf
Meghívó_11.13.pdf
Meghívó_11.19.pdf
Meghívó_12.11..pdf
Jegyzokönyv_01.18..pdf
Jegyzokönyv_02.08..pdf
Jegyzokönyv_03.22..pdf
Jegyzokönyv_05.21..pdf
Jegyzokönyv_07.10..pdf
Jegyzokönyv_09.12.pdf
Jegyzokönyv_10.09..pdf
Jegyzokönyv_10.09.pdf
Jegyzokönyv_11.13..pdf
Jegyzokönyv_12.06..pdf
Jegyzokönyv_O4.20..pdf
Jegyzokönyv_O5.21..pdf
Meghívó_01.18._.pdf
Meghívó_02.06._.pdf
Meghivo_03.22.pdf
Meghívó_09.12..pdf
Meghívó_10.24._.pdf
Meghívó_11.09..pdf
Meghivo_11.13.pdf
Meghivo_12.06.pdf
Jegyzokonyv_10.24.pdf
Jegyzokonyv_11.09.pdf
Jegyzokonyv_12.06.pdf

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás