HuDeEn
Ön a 4283985 látogatónk

Városfejlesztési,Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2007.03.-2010.10.14-ig

2010. október 14-től mint Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság működik tovább!

Elnök: Dr. Ferenczi Attila

Titkár: Bondárné Viczián Anikó (66)452-252/2151

e-mail: viczian@bekescsaba.hu

Tagok: Fodor Jánosné

Mezei Zsolt

Miklós Attila

Hricsovinyi Tamás

Bokros Mátyás


Külső tagok: Andó Tamás

Varga Mihály

Majernyik László


A bizottság feladatkörei:   

A bizottságok általános feladatköre 

37. §

A bizottság:  

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

 d/        szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának             gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  részletes feladatai: 

Városfejlesztési területen: 

a)         Közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában.

b)         Véleményezi a rendezési terveket, kezdeményezi módosításukat.

c)         Figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét.

d)         Véleményezi a közterületek rendjének rendeleti szabályozását.

e)         Figyelemmel kíséri a város-rekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék jellegű ingatlanok hasznosítását.

f)          Előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat.

g)         Véleményezi a közgyűlés közlekedéssel, kommunális feladatokkal, helyi energiaszolgáltatással, köztemető fenntartással, helyi közutak és közterületek fenntartásával, településtisztasággal, helyi tűzvédelemmel kapcsolatos döntés-tervezeteit.

h)         Véleményezi a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Békéscsaba ügyeivel összefüggő közgyűlési előterjesztéseket.

i)          Meghatározza a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság dolgozói számára a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat.

j)          Javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket.

k)         Véleményezi a város turisztikai koncepcióját, és figyelemmel kíséri annak megvalósítását.

l)          Kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a turisztikai fejlesztése érdekében más önkormányzatokkal kötendő megállapodások, szerződések tervezetét.

m)        Koordinálja az idegenforgalomban résztvevők és az érintett önkormányzatok tevékenységét.

n)         Javaslatot tesz az éves költségvetés tervezésekor a turisztikai pénzügyi fedezetének biztosítására.

o)         Értékeli a Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetésre beérkezett javaslatokat.

 

Környezetvédelmi területen: 

a)         Véleményezi a közgyűlés elé kerülő környezetvédelmi, természetvédelmi tárgyú előterjesztéseket.

b)         Ellátja a környezetvédelmi alap kezelésével kapcsolatban külön önkormányzati rendeletben ráruházott feladatokat.

c)         Véleményezi a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatokat.

d)         Véleményezi az adott terület zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatot.

e)         Véleményezi a közgyűlés környezet- és természetvédelemmel, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, ökoturizmussal kapcsolatos döntés-tervezeteit.

 

Mezőgazdasági területen: 

a)         Véleményezi a közgyűlés elé kerülő mezőgazdasági tárgyú előterjesztéseket.

b)         Figyelemmel kíséri az állategészségügyi szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtását.

Dokumentumok, állományok
Jegyzokönyv_01.12..pdf
Jegyzokönyv_01.18..pdf
Jegyzokönyv_02.09..pdf
Jegyzokönyv_03.09.pdf
Jegyzokönyv_04.27.pdf
Jegyzokönyv_06.01..pdf
Jegyzokönyv_06.15..pdf
Jegyzokönyv_1/._03.18..pdf
Jegyzokönyv_2/._03.18..pdf
Meghívo_2010.01.12.pdf
Meghívó_2010.01.18.pdf
Meghívó_2010.02.09.pdf
Meghívó_2010.03.09.pdf
Meghívó_2010.04.27.pdf
Meghívó_2010.05.18.pdf
Meghivo_2010.06.01.pdf
Meghivo_2010.06.15..pdf
Meghívó_2010.06.15.pdf
Jegyzokonyv_01.13..pdf
Jegyzokonyv_02.10..pdf
Jegyzokonyv_02.17..pdf
Jegyzokonyv_03.10..pdf
Jegyzokonyv_03.24..pdf
Jegyzokonyv_03.31..pdf
Jegyzokonyv_04.02..pdf
Jegyzokonyv_04.17..pdf
Jegyzokonyv_04.21..pdf
Jegyzokonyv_05.12..pdf
Jegyzokonyv_06.18..pdf
Jegyzokonyv_06.25..pdf
Jegyzokonyv_08.27..pdf
Jegyzokonyv_09.07..pdf
Jegyzokonyv_09.21..pdf
Jegyzokonyv_10.12..pdf
Jegyzokonyv_10.20..pdf
Jegyzokonyv_11.10..pdf
Jegyzokonyv_11.16..pdf
Meghivo_09.07..pdf
Jegyokönyv_05.21..pdf
Jegyzokönyv_01.15.pdf
Jegyzokönyv_01.21.pdf
Jegyzokönyv_02.19.pdf
Jegyzokönyv_03.11.pdf
Jegyzokönyv_03.18.pdf
Jegyzokönyv_03.26.pdf
Jegyzokönyv_04.15.pdf
jegyzokönyv_05.13.pdf
Jegyzokönyv_05.20.pdf
Jegyzokönyv_06.10.pdf
Jegyzokönyv_07.02.pdf
Jegyzokönyv_07.10.pdf
Jegyzokönyv_09.02..pdf
Jegyzokönyv_09.09..pdf
Jegyzokönyv_10.07..pdf
Jegyzokönyv_10.21.pdf
Jegyzokönyv_11.11..pdf
Jegyzokönyv_11.18..pdf
Jegyzokönyv_12.09..pdf
Meghivo_01.15..pdf
Meghivo_02.19..pdf
Meghivo_03.18..pdf
Meghivo_04.15..pdf
Meghívó_04.21..pdf
Meghivo_05.13..pdf
Meghívó_07.10..pdf
Meghívó_09.09..pdf
Meghívó_10.07.pdf
Meghívó_10.27.pdf
Meghívó_11.11.pdf
Meghivo_11.18.pdf
Jegyzokönyv_04.26..pdf
Jegyzokönyv_04_17..pdf
Jegyzokönyv_05.22..pdf
Jegyzokönyv_06.07..pdf
Jegyzokönyv_06.19..pdf
Jegyzokönyv_07.09..pdf
Jegyzokönyv_08.15..pdf
Jegyzokönyv_09.11..pdf
Meghivo_06.19..pdf
Meghivo_07.09.pdf
Meghivo_09.11.pdf
Meghivo_10.09.pdf
Meghivo_11.13.pdf
Meghivo_12.04.pdf

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás