HuDeEn
Ön a 4283987 látogatónk

Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2010.10.14-2014.10.27.

A bizottság 2010.10.14. napjától 2014.10.27. napjáig működött!

(3 fő képviselő + 2 fő nem képviselő)

Titkár: Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, tel: 66/523-809

 Elnök: Kutyej Pál

 Képviselő tagok:       

Dr. Csicsely Ilona

Hrabovszki György

 

Nem képviselő tagok:

Marti Miklós                        

Gajdos László

A bizottság feladatkörei:  

A bizottságok általános feladatköre 

 37. §

A bizottság: 

a/         önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,

b/         közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, 

c/         véleményezi a más közgyűlési bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet, vagy más közgyűlési döntés ezt előírja,

d/        szervezi és ellenőrzi a közgyűlés döntésének végrehajtását,

e/         kialakítja állásfoglalását a közgyűlés által meghatározott előterjesztés esetében,

f/          előkészíti azt az előterjesztést, amelynek közgyűlés elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,

g/         felkérés esetén véleményezi a közgyűlés felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,

h/         véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, hatósági hatáskörben,

i/          gyakorolja a közgyűlés által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,

j/          figyelemmel kíséri az Európai Uniós tagsággal összefüggő szakterületét érintő feladatokat,

k/         véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

l/          véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre. 

 

Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság: 

a/         Figyelemmel kíséri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítését és ellátja a koordináló szerepet a települési, valamint a kisebbségi önkormányzatok és azok bizottságai között.

b/         Gondoskodik a testvérvárosi, az együttműködő városi kapcsolatok építéséről, ápolásáról, valamint a meglévő együttműködési szerződések folyamatos gazdagításáról.

c/          Javaslatot tesz az éves költségvetés tervezésekor a külkapcsolatok, a civil szervezetek, és kisebbségi önkormányzatok támogatása pénzügyi fedezetének biztosítására.

d/         Ajánlatot tesz hazai és nemzetközi önkormányzati érdekképviseleti tagságra és ellátja az ezzel járó feladatok figyelemmel kísérését.

e/         Figyelemmel kíséri a Békéscsabára érkező és az itt élő menekültek helyzetét.

f/          Véleményezi a kisebbségi önkormányzatok éves tartalmi munkájáról és a költségvetésük felhasználásáról szóló beszámolót.

g/         Az érdekegyeztető tárgyalásokon közvetít az önkormányzat szervezetei és egyes intézmények, illetve ágazatai, szakmai érdekképviseletek és lakossági csoportok között.

h/         Segíti a lakosság önszerveződő közösségi tevékenységét, partnerségi keretek között együttműködik ezen szervezetekkel

Dokumentumok, állományok

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás