HuDeEn
Ön a 4283979 látogatónk

József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat

József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat

Titkár: Belanka Zsolt /Tel.: 1142/

 e-mail: belanka@bekescsaba.hu

Elnök:             Dr. Ferenczi Attila

                                  

Képviselő tagok:

                       Tímár Ella

                       Miklós Attila

                       Kaposi László

                       Takács Péter

                       Dr. Kerekes Attila

                       

Nem képviselő tagok:

Mezei Mária

Petri György Máriusz

Komoróczky József

Tolnai Ferenc

Nagy Ferenc

 

József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat

Működési Szabályzata

 

A József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

 

(1)       A Településrészi Önkormányzat testülete - vezetőjét is beleértve - 9 főből áll.

(2)       A Településrészi Önkormányzat vezetője az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.

(3)       A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt - a Településrészi Önkormányzat vezetőjének javaslatára - a Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettesének megválasztásáról.

(4)       A Településrészi Önkormányzat vezetőhelyettese - a vezető távollétében - ellátja a vezető általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését. 

 

2. §

 

(1)       A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.

(2)       A Településrészi Önkormányzat - vezetőjének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.

(3)       A Településrészi Önkormányzat ülését a vezető - távollétében a vezetőhelyettes - hívja össze.

(4)        Halaszthatatlan esetekben a vezető intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

 

3. §

 

(1)       A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.

(2)        A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat vezetője meghív.

 

4.§

 

(1)       A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.

(2)        A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.

(3)       A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

 

5. §

 

(1)        A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.

(2)        A jegyzőkönyvet a vezető, távollétében a vezetőhelyettes írja alá.

(3)        A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.

(4)        A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

 

6. §

 

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. február hó 24. napján lép hatályba.

 

Békéscsaba, 2015. február hó 20.

 

                                                                                              ……………………………..

                                                                                                     Dr. Ferenczi Attila

                                                                                            a részönkormányzat vezetője

Dokumentumok, állományok
Kiadás_Támogatás_2009.pdf
Kiadás_Támogatás_2010.pdf
Kiadas_Tamogats2o11..pdf
Támogatások_2012.pdf
Támogatások_2013.pdf
Támogatások_2014.pdf
Támogatások_2015.pdf
Lencsesi_Kronika_01.pdf
Lencsesi_Kronika_02.pdf
Lencsesi_Kronika_03.pdf
Lencsesi_Kronika_2009_09.pdf
JALTÖ_2018.02.20_Ny.pdf
JALTÖ_2018.04.24_NY.pdf
JALTÖ_2017.02.21_Ny.pdf
JALTÖ_2017.04.05_Ny.pdf
JALTÖ_2017.05.23_NY.pdf
JALTÖ_2017.08.16_NY.pdf
JALTÖ_2017.11.08_Ny.pdf
JALTÖ_2016.01.26_NY.pdf
JALTÖ_2016.02.24_NY.pdf
JALTÖ_2016.04.06_NY.pdf
JALTÖ_2016.04.25_NY.pdf
JALTÖ_2016.05.19_NY.pdf
JALTÖ_2016.07.13_Ny.pdf
JALTÖ_2016.09.28_NY.pdf
JALTÖ_2016.11.22_Ny.pdf
JALTÖ_2015.02.24_NY.pdf
JALTÖ_2015.03.13_Ny.pdf
JALTÖ_2015.04.17_NY.pdf
JALTÖ_2015.05.28_NY.pdf
JALTÖ_2015.06.17.pdf
JALTÖ_2015.10.14_Ny.pdf
JALTÖ_2015.12.01_NY.pdf
JKV_2014.01.15.pdf
JKV_2014.02.26.pdf
JKV_2014.03.27.pdf
JKV_2014.05.06.pdf
JKV_2014.06.10.pdf
JKV_2014.07.25.pdf
JKV_2014.09.09.pdf
JKV_2014.11.17.pdf
Jegyzokönyv_2013.02.20.pdf
Jegyzokönyv_2013.04.09.pdf
Jegyzokönyv_2013.05.14.pdf
Jegyzokönyv_2013.06.19.pdf
Jegyzokönyv_2013.09.24.pdf
Jegyzokönyv_2013.10.16.pdf
Jegyzokönyv_2013.11.05.pdf
JKV_2013.03.27.pdf
jegyz__k__nyv_2012.03.21.pdf
jegyz__k__nyv_2012.05.08.pdf
jegyz__k__nyv_2012.06.19..pdf
jegyz__k__nyv_2012.09.13..pdf
jegyzknyv_2012.09.13.RÖNK.pdf
jegyzknyv_2012.11.08.RÖNK.pdf
jegyzokonyv_2012.02.15.pdf
Jegyzokönyv_02.22..pdf
Jegyzokönyv_03.23..pdf
Jegyzokönyv_05.04.pdf
Jegyzokönyv_06.15.pdf
Jegyzokönyv_07.12.pdf
Jegyzokönyv_11.09.pdf
Jegyzokonyv_01.20.pdf
Jegyzokonyv_02.17.pdf
Jegyzokonyv_03.10.pdf
Jegyzokonyv_04.14.pdf
Jegyzokönyv_05.19.pdf
Jegyzokönyv_08.03..pdf
Jegyzokönyv_11.23..pdf
2009.02.17.Meghivo.pdf
2009.03.18.Jegyzokonyv.pdf
2009.03.18.Meghivo.pdf
2009.04.22.Jegyzokonyv.pdf
2009.04.22.Meghivo.pdf
2009.05.05.Jegyzokonyv.pdf
2009.05.05.Meghivo.pdf
2009.06.09.Jegyzokonyv.pdf
2009.06.09.Meghivo.pdf
2009.08.11.Jegyzokonyv.pdf
2009.08.11.Meghivo.pdf
2009.10.14.Jegyzokonyv.pdf
2009.10.14.Meghivo.pdf
2009.11.11.Jegyzokonyv.pdf
2009.11.11.Meghivo.pdf
2009.12.02.Jegyzokonyv.pdf
2009.12.02.Meghivo.pdf
Jegyzokonyv_02.17..pdf

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás