HuDeEn
Ön a 4287182 látogatónk

Jaminai Településrészi Önkormányzat

Jaminai Településrészi Önkormányzat:

 

Titkár: Belanka Zsolt /Tel.:1142/

e-mail: belanka@bekescsaba.hu

Elnök: Dr. Csicsely Ilona

          

Képviselő tagok:

            Kutyej Pál

            Dr. Fábián Ágnes

          

Nem képviselő tagok:

            Ilyés Gábor

            Szabó József

 

Jaminai Településrészi Önkormányzat

Működési Szabályzata

 

A Jaminai Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat testülete – elnökét is beleértve – 5 főből áll.

(2)       A Településrészi Önkormányzat elnöke az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.

(3)       A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt – a Településrészi Önkormányzat elnökének javaslatára – a Településrészi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról.

(4)       A Településrészi Önkormányzat elnökhelyettese - az elnök távollétében - ellátja az elnök általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését. 

2. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.

(2)       A Településrészi Önkormányzat - elnökének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.

(3)       A Településrészi Önkormányzat ülését az elnök – távollétében az elnökhelyettes – hívja össze.

(4)        Halaszthatatlan esetekben az elnök intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.

(2)        A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat elnöke meghív.

                                                                       4.§

(1)       A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.

(2)        A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.

(3)       A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

5. §

(1)        A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.

(2)        A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnökhelyettes írja alá.

(3)        A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.

(4)        A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

6. §

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. január hó 15. napján lép hatályba.

 

Békéscsaba, 2015. január hó 13.

 

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                               Dr. Csicsely Ilona

                                                                                                                          elnök

Dokumentumok, állományok

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás