HuDeEn
Ön a 4289758 látogatónk

Jaminai Településrészi Önkormányzat

Jaminai Településrészi Önkormányzat:

 

Titkár: Belanka Zsolt /Tel.:1142/

e-mail: belanka@bekescsaba.hu

Elnök: Dr. Csicsely Ilona

          

Képviselő tagok:

            Kutyej Pál

            Dr. Fábián Ágnes

          

Nem képviselő tagok:

            Ilyés Gábor

            Szabó József

 

Jaminai Településrészi Önkormányzat

Működési Szabályzata

 

A Jaminai Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat testülete – elnökét is beleértve – 5 főből áll.

(2)       A Településrészi Önkormányzat elnöke az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.

(3)       A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt – a Településrészi Önkormányzat elnökének javaslatára – a Településrészi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról.

(4)       A Településrészi Önkormányzat elnökhelyettese - az elnök távollétében - ellátja az elnök általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti a Településrészi Önkormányzat ülését. 

2. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.

(2)       A Településrészi Önkormányzat - elnökének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.

(3)       A Településrészi Önkormányzat ülését az elnök – távollétében az elnökhelyettes – hívja össze.

(4)        Halaszthatatlan esetekben az elnök intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

(1)       A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.

(2)        A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, akit a Településrészi Önkormányzat elnöke meghív.

                                                                       4.§

(1)       A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.

(2)        A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.

(3)       A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

5. §

(1)        A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.

(2)        A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnökhelyettes írja alá.

(3)        A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.

(4)        A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.

6. §

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2015. január hó 15. napján lép hatályba.

 

Békéscsaba, 2015. január hó 13.

 

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                               Dr. Csicsely Ilona

                                                                                                                          elnök

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Jaminai Településrészi Önkormányzat

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás