HuDeEn
Ön a 4161801 látogatónk

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve 2016-2020

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007-ben elfogadott Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve időbeli hatálya lejárt, új tervezési dokumentum megalkotása vált szükségessé. Ahhoz, hogy az ifjúsági korosztályt valóban megszólító, valós problémáikra reagáló tervezési dokumentum szülessen, egy példaértékűen széles körű és alapos alkotási folyamat kezdődött 2015 februárjában a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya munkatársainak koordinálásával: közel 100 aktív közreműködővel 6 tematikus munkacsoportban indult meg a helyzetelemző, problémafeltáró, javaslattevő munka. A tagok közt középiskolások, felsőoktatásban tanuló hallgatók, munkavállalók, ifjúságsegítő szakemberek, a korosztállyal foglalkozó szakemberek, városvezetők végeztek önkéntes munkát.

A helyzetelemzés 5 hónapja során 35 szakmai alkalom, ebből 28 munkacsoport ülés foglalkozott az alábbi témakörökkel:

-életpálya (oktatás, képzés, pályaválasztás, továbbtanulás, foglalkoztatás),

- a város és a fiatalok (érdekérvényesítés, érdekképviselet, Garabonciás Napok),

-szabadidő, életmód (szabadidő, kultúra, sport, egészségtudat, prevenció, közösségi színterek),

-civil szektor szerepe (formális és informális közösségek, ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek és a fiatalok kapcsolata, önkéntesség,   közösségi szolgálat),

-szociális kihívások (családi háttér, lakásviszonyok, családalapítás),

-fiatalokból álló véleményező, ún. kontroll csoport (a fiatalok folyamatosan véleményezték a felvetődött javaslatokat).

 

A korosztály helyzetelemzése kiegészült Fazekas Anna 2014-ben publikált békés megyei és regionális ifjúsági adatokat bemutató anyagával (amely a legutóbbi, 2012-ben készült országos, nagymintás, reprezentatív ifjúságkutatás területi adatait tartalmazza) és a Herczeg Tamás szociológus vezetésével 2014-ben Békéscsabán készült, 10-11. osztályos helyi iskolásokat vizsgáló ifjúságkutatás eredményeivel.

Az ifjúsági terület lehetőségeinek, meglévő erőforrásainak figyelembe vételével három fő témakör köré rendszerezve kerültek ütemezésre azok a megvalósítható, reális feladatok, javaslatok, amelyek megvalósulása jelentős, akár látványos fejlődést eredményezhetnek 2020-ig Békéscsaba ifjúságpolitikájában.

Jelen ifjúsági koncepció három alappillére, amelyek a vázát adják a gondolkodásnak, tervezésnek és részfeladatok kijelölésének:

I. Információáramlás

A fiatalok számára nyújtott, naprakész, használható, minél szélesebb tájékoztatási kört lefedő információátadás szükségessége.

II. Érdekképviselet

Az ifjúság helyzetével hatékonyan foglalkozó, ténylegesen működő ifjúsági kerekasztal és párbeszédrendszer működése.

III. „Kell egy hely”

Az ifjúság szabadidő eltöltését szolgáló, ifjúságsegítő(k) és/vagy fiatalok által működtetett közösségi tér iránti vágy.

A cselekvési terv 16 javaslatcsomagot tartalmaz, melyek mindegyike egy-egy különálló projektet is jelent, amely további folyamatokat indíthat el, ezekből pedig újabb kezdeményezések születhetnek meg.

Általánosságban elmondható, hogy a cselekvési tervben meghatározott feladatok megvalósításáért felelős az önkormányzati döntéshozatalban ifjúsági feladatellátást koordináló vezető. Forrása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat mindenkori ifjúsági feladatokra szánt előirányzata, valamint a bevonható pályázati források.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város középtávú Ifjúsági Koncepcióját és Cselekvési Tervét (2016-2020) a 677/2015. (XII. 17.) közgy. határozatával fogadta el, amely alább letölthető.

A képek a munkacsoport üléseken készültek. 

<
+ + + + + + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconBékéscsaba_MJV_Ifjúsági_Koncepció_és_Cselekvési_Terv_2016_2020.pdf (1110 KByte)


Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás