HuDeEn
Ön a 4283986 látogatónk

Csabai körgát

A csabai körgát építésének előzményei:

1887. esztendő telén, de főképpen 1888 kora tavaszán a gyors olvadás és a nagy esőzések a Körösök völgyében hirtelen felduzzasztották a folyókat. A Fehér-Körösön a hatalmas áradás a gát tetejéig ért. 1888. március 12-én Doboznál áttört és elárasztotta az egész határt, Gerla, Póstelek, Sikony házai és a tanyák egy méternél magasabb vízben álltak. Az áradat március 15-én elönti a Nagyrét földjeit és Csabát fenyegette. A Bertóthy tér, Szőlő utca és a Bogárházi városrész is víz alá került. A Széchenyi ligetet is elöntve kritikus lett a helyzet az alvégen és a felvégen. Itt állt meg a dagály a város alatt, az evangélikus templom épületének hátsó ajtajának küszöbéig ért már a víz – 87500 méter (Adria feletti magasság). A városon átvonuló Élővíz-csatornában – az árvíz utolsó napjaiba a víz már 88,75 méter magasságot ért el. Ha ez a víztömeg rászakadt volna a városra, épségben aligha maradt volna meg valami Csabából. Az egész város lakossága két hétig védekezett, védőgátakat építettek a csatorna partján.

Nagy szerencse, hogy az árvíz szintje tovább már nem emelkedett, így Békéscsaba megmenekült a nagy veszedelemtől.

 

A Körgát építése 1888-1969:

Amint a Csabát fenyegető árvíz levonult, a történeteken okulva a község lakossága tanakodni kezdett arról, hogyan lehet a megismétlődést előre elhárítani.

Foglalkozott a kérdéssel a község közgyűlése is. Sztraka Ernő községi mérnök, az Élővíz-csatorna gátjának megemelését javasolta. A vármegye azonban védőgátakat javasolt az árvíztől veszélyeztetett községek köré építeni. Ezeknek a felépítéséhez a minisztérium is megadta az engedélyt.

Folyt az alku a képviselőtestületben. Sokba kerül, nem bírja a község, sok az adóság és nagy az adó. A gát felhordása, feltöltése százezernél többe is kerülhet, plusz a földterület kisajátításának költsége. Akkor az építendő gát helyén még kertek, tanyák, fák és szántóföldek voltak. A község gyűjtést indított, ebből azonban csak 5686 forint folyt be.

A képviselőtestület 1888. szeptember 18-i ülésén úgy döntött körgátat épített a Kétegyházi út-Berényi út között 7,03 km hosszan, észak-kelet-déli félkörben Békéscsaba előtt. Ehhez azonban kölcsön felvétele vagy állami támogatás szükséges. A körgát tervezésére megbízták Gallacz János kir. főmérnököt.

A körgát építésére pályázatot írtak ki. A munkára pályázók: Rőstier Richárd, Brünn Izidor, Hoffer Alajos, Braun és Brüll, Lederer Ede és Steiner Mór Budapestről. Leidl Henrik Nagyváradról, Tevan Adolf és társai Csabáról. A körgát építését a képviselőtestület Deutsch A. fia budapesti cégnek adta, aki a munkát köbméterenként 24 krajcárért vállalták. A költség előirányzat szerint ez 102411 forintra rúg, de ebben nem szerepel a földterület kisajátítási összeg, - melyet pályázat útján hirdetnek meg. A cég kötelezte magát a körgát 1889 tavaszára történő, az árvíz legmagasabb szintjéig történő befejezését – köbméterenként 24 4/10 krajcár egységáron.

A körgát helyének mérnöki kitűzése 1888. október 12-ig megtörtént. Ezt követően az egész vonalon elkezdődtek a földkimérési és töltési munkálatok. A kitermelt földet közel az épülő gát előtti területről termelték ki. (A kitermelt föld nyomon jöttek létre a körgát előtti tavak, melyek, amíg léteztek a csabaiak kedvelt horgászhelyei voltak). A körgát építési munkálatait naponta vezette az Építési Naplóban Szerdahelyi mérnök, aki a község megbízásából ellenőrizte az elvégzett munkát.

A körgát munkálatain változó létszámmal 500-1000 munkás kubikus dolgozott. A korán, november elején beköszöntött fagyos napok miatt a munkások fele dolgozott. A fagyos föld is bekerült a gátba. November 4-én Szerdahelyi mérnök az egész vonalat bejárta és észrevette a fagyos, füves földdarabokat. Az Építési Naplóba bejegyezte és jelentette a választott Körgát bizottságnak, melynek joga volt a vállalkozó munkáját ellenőrizni. A Körgát bizottság Sztraka Ernő községi mérnökkel megállapította, hogy a hideg idő beállta után fagyos földet rakattak a töltésbe. Kötelezte a Deutsch A. és fia vállalkozást, hogy a töltésre hordott fagyos, göröngyös, füves földdaraboknak csákánnyal való szétverésére, a füves földnek kiszedésére. Ennek ellenőrzésére 10 őrt fogadott fel. Ebbe a vállalkozó belenyugodott.

Ezt követően Beliczey István főispán és Janovics Pál alispán Sztraka Ernő mérnök kíséretében végig járta a körgát vonalat, megszemlélte a munkálatokat. Megállapították a körgát építésénél felmerült visszaéléseket és a szakszerűtlen munkát és a Deutsch A fia céggel a munkálatokat felfüggesztette és kártérítésre kötelezte. Ezt a november 19-i községi közgyűlés elfogadta. A körgát építés munkálatai a téli időjárás miatt megszakadt. A folytatás 1889 tavaszán Haviár Lajos állami építészeti mérnök és Szarvassy Arzén kir. folyammérnök irányításával folytatódott. 1889. június 6-án megtartott képviselőtestületi ülésen Kliment János bíró felolvasta a jelentést a körgát építéséről, készültségi állapotáról. A munkálat csaknem befejezés előtt állt. A még hátralévő munkálatok földhiány miatt egyes gátrészeken nem fejeződtek be. Szarvassy Arzén kir. mérnöknek a testület 300 forint jutalmat szavazott meg.

A július 28-i rendkívüli közgyűlés jóváhagyta a 703 km hosszban Csaba előtt húzódó körgát elkészültét. A körgát 4 méter korona szélességgel, külsőn 1:3 rézsűvel és az adriai tengerszint feletti 88500 méteres magasságra épült fel. A körgátba 300 ezer köbméteres föld került beépítésre. A szükséges terület kisajátítása 174 ezer pengőt, a körgát építése 280 ezer pengőbe került Békéscsabának.

<
+ +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás