HuDeEn
Ön a 4161508 látogatónk

A Meseház épületei

Az ország délkeleti városában, a vizek szabdalta, erdők díszítette és vetések ékesítette alföldi csücskében elterülő Békéscsabán van egy csoda-ház. a Meseház. Egy nagy tehetségű, garabonciás lelkű művész. Schéner Mihály (1923-2009) álmodta meg. amelyről 1991-ben íg\ nyilatkozott:

..El kell hinnünk a gyermek igazságát, a gyermek világát, abban tükröződik a mi boldogságunk is. amit annyira nem találunk... Több évtizedes munkásságomnak mindig egyik vezérfonala volt. hogy amit a gyermekkultúrában alkotásaimmal elértem, azt a gyermekek szolgálatába állítsam. Mutassam meg. ami orientálhatja őket, ami formai, strukturális és játékos pozíciókat adhat számukra." Azonban a Meseház több mint a gyermeki képzelet teremtményeit, illetve a gyermekien tiszta világ tanulságait felsoroló példatár. Jelképe az alkotói felelősségnek, a tiszta, egyértelmű érték emberformáló erejének, az emk'k és a jövő mostani pillanatába történő egybekapcsolódásának. A Meseháza XX. század második fele magyar képzőművészetének megújulást sugalló emlékműve, de egyben eleven, élő otthon, ahol egymásra találnak az emberek, a különböző művészeti ágak. ahová belépve megtisztulhatunk életünk kompromisszum-porától, ahol a hely szellemének varázsa a gyermeklélek egyszerűségétől, a népművészet egyértelműségétől és az alkotó embei nagyszerűségétől válik teljessé.

Ug\ tűnik, a Meseház életében a tízes szám mágikus jelentőségű. Hiszen a gondolat 1978- ban fogant. Tí/ é\ vajúdás után 1988-ban született meg az álom. s ma is rácsodálkozunk a Meseház, nagyszerűségére. Schéner Mihály mögött sikeres kiállítások, a szakma, a közönség szeretete.

Művészetében kikristályosodtak a ..Schéner-ikonográfia" motívumai: kéz. kalap.

Dorottya, huszárok, pásztorok, lovak. Filozófiai igényességi! rajzsorozatok. Ámulatba ejtő műfaji gazdagság, s a mézeskalács-program. A népművészet és a progresszív művészet újítóképességénekegybekapcsolása. Saját szavaival élve: ..Hitem szerint a népművészetet táplálni kell. neúgy használjuk, hogy csak feléljük! Próbáljuk gazdagítani!" Hz nyomonkövelhetö az életműben is: Dorottyás kocsik, a mesehősöket idéző mézeskalács- és kerámiafigurák, a játszótéri plasztikák, a pásztor fa- és fémplasztikák és festmények logikus belső fejlődés szerint építik Schéner Mihály képzőművészeti világát.

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: (min. 1000 karakter)

..Külső és belső köiei" vannak a Meseháznak. Gyönyörű udvart fognak közre a házak. Az udvar dísze, értelmet adó központja a góré. A formájában, ritmusában tökéletes arányú építmény idézi az udvar egykori funkcióját, funkció és fonna abszolút harmóniáját. Ugyanakkor gondolati fókusza is az udvarnak: eseményszervezö. színpad, ünnepi asztali védő bástya. Balra indulva jutunk be a Meseházba, ahol az utcai szobában a „Fabulatoriumban" gyönyörű díszítésű kerek asztal és mögötte a mesélő széke található, amelynek támláját Szent István uralja. Virágból, szűrrátét motívumból, stilizált formákból álmodott palástban várja a mesét mondót. A sarokban a magyar mese- és mondavilág újraálmodou motívuma a színeiben, formájában gazdagon pompázó Életfa áll. mellette Csukás István a ..Gyalogcsillag" című mesejátékának figuráival díszített lóca; fölötte a Viráglányok sorozattal. Azokkal a gyönyörű szép virágmotívumokat idéző, mézeskalács figurákra emlékeztető, népművészeti stilizáltsággal épített dekoratívan színes leányokkal, amelyeknek egyike, a Búzavirág. Ágh Istvánt is megihlette.

Az aj.ó feletti szemöldökfáról a „népivé vált" János vitéz néz le ránk huszárcsákóban. Szív, gránátalma, különböző mese és legenda figurák pompáznak színesen, a gyermekjátékok világát a Meseházba varázsolva. A hetyke huszár, a krumplinyomó huszár, parasztok, pásztorok, Tulipános Mariska, tükrök, királyok mind-mind a felszabadult, játszani is tudó lélek szárnyalását segítik; mesélnek egy valaha volt aranykorról, és ígérik a játék és szeretet egységében kibontakozó értelmes emberhez való világ lehetőségét. Séiálva a kiállításban sok­sok apró. a részletekben rejlő szépséget fedezhetünk fel. például a díszítéseket, a forma funkciót szolgáló egyszerűségét. Az asszociáció játékos elmét felmutató szárnyalását, a kulturális örökség ősöket megérteni segítő, jelent megélni tudó összefüggését láthatja a nyitott lelkű látogató. Ünnepi és kultikus légköre van a Meseháznak, olyan miliője, amelyben megérezzük, hogy a faragott és színezett jelképrendszer: ..Szent István népe" mi vagyunk, de úgy, hogy azt is tudjuk: testvérünk minden ember.

Annak belátására, hogy a Meseház a „déli végek"egyik országos és világérdeklődére számot tartó csodája, a város olyan kincse, amely a maradandóság, a minőség sugarával vonja be a település közösségét.

Az épületről:

Békéscsaba népi építészeti emlékei országosan is jelentős értéket képv iselnek. Alaprajzi elrendezésük megegyezik a nagyalföldi lakóépületekével: általában tetőgerinc vonalukkal merőlegesek az utcatengelyre. A fennmaradt emlékek alapján általános a szobakonvha-szoba beosztás, folytatása az alsókonyha és a gazdasági épületek. Az utca felöli második helyiség többnyire a szabadkéményes konyha volt. A szobákban búbos kemencével fűtöttek. Előfordult, hog) a belső helyiségeket és a fűtőberendezéseket is festették. Különleges értékes része ezeknek a házaknak a köoszlopos elő tornác. Erről terjedt el a szlovák elnevezés: podsztyenás háznak hív ták a magyarok is. pedig volt ennek magyar megfelelője, mégpedig a pletyka elejti ház. A tornácon szőttek, fontak a lányok-asszonyok, beszélgettek, vagy éppen fogadták az udvarlóikat.

Hz a „kő" oszlopos előtornác az. 1850-es évektől vált jellemzővé a gazdasági fellendülés jeleként. Korábban fából készültek az oszlopok. Megtaláljuk ezeket a fatornácokat az ú.n. sipkás, vagy simléderes házaknál.

Még a történelmi Magyarország területén általános volt. hogy az előtornác hasonló

minőségben az udvar felé is folytatódott. A csabai épületeknél bizonyos fokú különbség alakult ki. itt a főhomlokzat oszlopai magasabbrendíiek. az oldaltornác oszlopai általában fából vannak, könyökiákkal, ú.n. darufákkal készülnek.

Az évek folyamán a két egységből álló lakóépületet többször jelentősen átalakították. A nagyobbik épületnél az utca felöl már hármasablak volt. belső nyílászáró rendszere is csak kutatás alapján volt feltárható, a telek végében a kerítés mögötti szakaszon több kisebb melléképület állt. A 17. számú ház helyreállítási ter\ci 1983-ban készültek el. A rekonstrukció 1987-ben fejeződött be. Feladata volt az épület teljes műszaki felújítása. Ennek kapcsán visszaállítottuk az eredeti közbenső ral és nyílászáró rendszert. Mindkét épület első szobájába búbos kemence észült. (1 KM 571 Meseház)

<
+ + +
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás