HuDeEn
Ön a 4287194 látogatónk

Belvárosi Településrészi Önkormányzat

Belvárosi Településrészi Önkormányzat

Titkár: Bende-Engelhardt Judit (Tel.: 66/523-800/1423)

e-mail: bende@bekescsaba.hu

Elnök: Herczeg Tamás
Képviselő tagok:
Bíró Csaba
Fülöp Csaba
Kiss Tibor
Nem képviselő tag:
Kabai Gábor

Belvárosi Településrészi Önkormányzat Működési Szabályzata

A Belvárosi Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: Településrészi Önkormányzat) a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112014. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Működési Szabályzatát azalábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A Településrészi Önkormányzat testülete - elnökét is beleértve - 5 főből áll.
(2) A Településrészi Önkormányzat elnöke az érintett városrészben megválasztott képviselők közül a közgyűlés által megválasztott képviselő.
(3) A Településrészi Önkormányzat az alakuló, vagy az azt követő ülésein dönt - a Településrészi Önkormányzat elnökének javaslatára - a Településrészi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról.
( 4) A Településrészi Önkormányzat elnökhelyettese - az elnök távollétében - ellátja az elnök általános helyettesítését, különösképpen összehívja és vezeti  a Településrészi Önkormányzat ülését.

2.§

( l ) A Településrészi Önkormányzat szükség szerinti időpontokban ülésezik.
(2) A Településrészi Önkormányzat - elnökének vagy bármely tagjának javaslatára - kihelyezett ülést tarthat.
(3) A Településrészi Önkormányzat ülését az elnök - távollétében az elnökhelyettes - hívja össze.
(4) Halaszthatatlan esetekben az elnök intézkedhet a Településrészi Önkormányzat rövid úton (telefonon) történő összehívásáról.

3. §

(1) A Településrészi Önkormányzat ülései nyilvánosak, zárt ülés, illetve titkos szavazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján rendelhető el.
(2) A Településrészi Önkormányzat ülésein a részönkormányzati tagokon kívül tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehet a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén részt vehet a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője és munkatársa, az érintett és a szakértő.

4.§

(1) A Településrészi Önkormányzat feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 38. §-a tartalmazza.
(2) A Településrészi Önkormányzat döntéseit határozat formájában hozza meg.
(3) A Településrészi Önkormányzat döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

5.§

(1) A Településrészi Önkormányzat nyilvános, valamint zárt üléséről - az elhangzottak lényegét, valamint a döntés szószerinti szövegét tartalmazó - külön-külön jegyzőkönyv készül.
(2) A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az elnökhelyettes írja alá.
(3) A Településrészi Önkormányzat határozatait naptári évenként újrakezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a Településrészi Önkormányzat nevének feltüntetésével kell számozni.
(4) A jegyzőkönyv és mellékletei Békés Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a részönkormányzat titkára gondoskodik.
6. §

A Településrészi Önkormányzat működési szabályzata 2016. május 3. napján lép hatályba.
Békéscsaba, 2016. április 29.
 
Herczeg Tamás
elnök
Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Belvárosi Településrészi Önkormányzat

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás