HuDeEn
Ön a 4161800 látogatónk

Közalapítványok

Balassi Közalapítvány

Békéscsaba, Szent István tér 7.

 •  az iskola törvényi előírások szerinti feltételrendszerének biztosítása és folyamatos működtetése;
 •  a néptánc tanszak helyi és regionális igényeinek kielégítése;
 •  a tanszak pedagógusainak részére képzés és továbbképzés szervezése;
 •  hazai és nemzetközi néptánctáborok szervezése és lebonyolítása;
 •  műsorszolgáltatás;
 •  a helyi és regionális folklorisztikai értékek feltárása, megőrzése és továbbéltetése,
 •  a régió számára szakmai szolgáltatások (tánc, viselet) és szakmai műhelymódszertani központ biztosítása (film, videotár, archív anyagok gyűjteménye);
 •  szakmai előadások, kiállítások, konferenciák, fesztiválok szervezése;
 •  a Balassi Néptáncegyüttes ruha- és kelléktárának szintentartása és továbbfejlesztése;
 •  együttműködés különböző szakmai szervezetekkel, hivatásos és amatőr néptánccsoportokkal, néptánciskolákkal.


Békés Megye Közoktatási Közalapítványa (Megszűnt!)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

A közalapítvány célja: az alap és középfokú neveléssel és oktatással kapcsolatos megyei és országos fejlesztési tervekben jóváhagyott körzeti, térségi és országos közoktatási feladatok támogatása, így különösen:

 • az óvodáztatás szakmai feltételeinek javítása,
 • az általános iskoláknál a NAT bevezetésének segítése,
 • a 9–10. osztályok középiskolákban történő indításának személyi, tárgyi feltételeinek javítása,
 • a középfokú oktatásnál a szakmaváltás, OKJ-s szakmákra való átállás személyi, tárgyi feltételeinek javítása, a nagyobb arányú érettségire felkészítő képzés támogatása,
 • intézményirányító társulások segítése,
 • a különleges gondozást, rehabilitációs célú foglalkoztatást és gyógypedagógiai nevelést szolgáló tevékenységek támogatása,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása,
 • a művészeti neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok támogatása,
 • a kollégiumok, diákotthonok fejlesztésének segítése,
 • a felnőttoktatással kapcsolatos célok támogatása,
 • a pedagógiai szakmai szolgáltatás fejlesztésének támogatása,
 • a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása.

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány (Felszámolás alatt!)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.

 • Működteti a fiatalok és tanulók kulturális, közművelődési, sport, turisztikai célú tájékoztatását, programok szervezését segítő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálatot működtet
 • közreműködik a fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programok megszervezésében, a tartalmas szabadidő-eltöltés jobb feltételeinek megteremtésében
 • támogatja a fiatalok iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket
 • közművelődési feladatokat lát el
 • segíti és támogatja a fiatalok testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket
 • segíti a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat
 • részt vesz a néprajzi értékek népszerűsítésében, hagyományőrző szerepet vállal
 • segíti az ifjúsági közösségek kezdeményezéseit és már meglévő közösségek kezdeményezéseit és tevékenységét
 • együttműködik az ifjúság érdekében tevékenykedő más intézményekkel
 • elősegíti a fiatalok és az ifjúság valós érdekeinek védelmét, ifjúsági segítő tevékenységet lát el
 • támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a fiatalok számára.

Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Felszámolás alatt!)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1–3.

Az alapítvány céljai: Békéscsaba és vonzáskörzetéhez tartozó települések közrendjének és közbiztonságának erősítése. Pénzügyi, technikai segítség nyújtása a bűncselekmények felderítésének támogatására. A meglévő, bűnüldözés célját szolgáló technikai eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása. Propagandatevékenység kifejtése a bűnmegelőzés és vagyonvédelem terén. A fiatalkorú bűnözés visszaszorítása érdekében ifjúságvédelmi tevékenység fokozott előtérbe helyezése.

Több önkormányzat által alapított közalapítvány. Az alapítók:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Mezőberény Város Önkormányzata
 • Csorvás Nagyközség Önkormányzata
 • Csabaszabadi Község Önkormányzata
 • Gerendás Község Önkormányzata
 • Szabadkígyós Önkormányzata
 • Kétsoprony Község Önkormányzata
 • Újkígyós Község Önkormányzata
 • Kondoros Nagyközség Önkormányzata
 • Doboz Nagyközség Önkormányzata
 • Köröstarcsa Község Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Időskorúak Intézményi Ellátást Segítő Közalapítványa

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közalapítvány feladata az Európai Üzleti Szakiskola (European Professional Business School Békéscsaba) működési feltételeinek megteremtése. Gondoskodik az iskola magasszintű ellátásáról, az itt oktató tanárok bérezéséről. A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és közigazgatási kultúra és gyakorlat elterjesztése érdekében hozzájárul a tehetséges fiatalok szakképzéséhez. Ösztöndíjat nyújt a rászoruló hallgatóknak. Segítséget nyújt az üzleti életben működő szakemberek továbbképzéséhez.

Business School Békéscsaba Közalapítvány

Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közalapítvány feladata az Európai Üzleti Szakiskola (European Professional Business School Békéscsaba) működési feltételeinek megteremtése. Gondoskodik az iskola magasszintű ellátásáról, az itt oktató tanárok bérezéséről. A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és közigazgatási kultúra és gyakorlat elterjesztése érdekében hozzájárul a tehetséges fiatalok szakképzéséhez. Ösztöndíjat nyújt a rászoruló hallgatóknak. Segítséget nyújt az üzleti életben működő szakemberek továbbképzéséhez. 

Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közalapítvány célja: Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontja szerinti kulturális örökség megóvása, így:

 • Jankay Tibor állandó kiállítás létrehozása és működtetése
 • Jankay Tibor művészeti alkotásainak kiállításon való bemutatása
 • Jankay Tibor művészeti hagyatékának raktározása, gondozása, kezelése
 • A Jankay életmű további kutatása, feldolgozása,
 • A Jankay hagyaték bemutatása mellett más művészeti és közművelődési feladatok ellátása

Közalapítvány a Nemzetiségi Oktatásért és az Iskolai Kulturális Tevékenységért (Megszűnt!)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közalapítvány a nemzetiségi és nemzetiségi nyelvet oktató intézményekben folyó kulturális, nyelvápoló és hagyományőrző tevékenység szellemi és tárgyi feltételeinek biztosítását szolgálja.

Dokumentumok, állományok
   Keresés állományokban:
 Alapítványok

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás